Sykehus- og private laboratorier (SPL)

Seksjon for Sykehus- og private laboratorier (SPL) formidler og tilbyr eksterne kvalitetsvurderingsprogram (EQA-program) til alle sykehuslaboratoriene og private medisinske laboratorier i Norge. Sammen med andre ansatte i Noklus, jobber vi for å utvikle flere gode EQA-program for de medisinske laboratoriene.

Påmelding EQA-program 2018 - se lenke på venstre side for mer informasjon.

"Min side"
Våre deltakere blant sykehuslaboratorier har tilgang til "Min side" Her finner dere ulike e-læringskurs og laboratorieprosedyrer, dere kan registrere svar på enkelte kontrollutsendelser og lese vurderingsbrev. Har dere spørsmål knyttet til pålogging m.m., kontakt Line Agledal på e-post: noklus@noklus.no Du finner innlogging til "Min side" øverst til høyre på siden, du finner også innloggingsbildet her: "Min side".

Fagmøte for sykehus- og private laboratorier:
Fagmøte sykehus- og private laboratorier blir arrangert 12.-14. mars 2019. Se lenke på venstre side for mer informasjon.

Kontakt oss

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no