Sykehus- og private laboratorier (SPL)

NKK og Noklus ble én organisasjon 01.01.2017. Tidligere NKK er nå Seksjon for Sykehus- og private laboratorier (SPL) i Noklus. Seksjonen formidler og tilbyr ekstern kvalitetsvurderings program (EQA-program)  til alle sykehuslaboratoriene og private medisinske laboratorier i Norge.  

Gunn B B Kristensen, tidligere leder i NKK, er leder i den nye seksjonen. Anne Elisabeth Solsvik er kvalitetskonsulent i 100 % stilling, Hanne Eknes Puntervoll begynte i 100 % stilling som faglig koordinator 01.10.17 og Brith Helen Bjelkarøy har en 50 % stilling som regnskapskonsulent. Vår oppgave er å ivareta sykehuslaboratoriene og de private medisinske laboratoriene i Norge, og målet er å tilby våre deltakere gode EQA-program. Vi vil sammen med andre ansatte i Noklus jobbe for å utvikle flere gode EQA-program for de medisinske laboratoriene. Det er viktig at deltakerne ikke mister noe, men derimot får mer!

Påmelding EQA-program 2018 - se lenke på venstre side for mer informasjon.

"Min side"

Våre deltakere blant sykehuslaboratorier har tilgang til "Min side" Her finner dere ulike e-læringskurs og laboratorieprosedyrer, dere kan registrere svar på enkelte kontrollutsendelser og lese vurderingsbrev. 

Har dere spørsmål knyttet til pålogging m.m., kontakt Line Agledal på e-post: noklus@noklus.no 

Du finner innlogging til "Min side" øverst til høyre på siden, du finner også innloggingsbildet her: "Min side".

Fagmøte for sykehus- og private laboratorier:
Fagmøte sykehus- og private laboratorier blir arrangert 12.-14. mars 2019. Se lenke på venstre side for mer informasjon.

Innholdet på NKKs hjemmeside vil etter hvert integreres på hjemmesiden til Noklus, men inntil videre være tilgjengelig på NKKs gamle hjemmeside: http://www.nkk-ekv.com/

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no