Fagmøte 2019

Fagmøte for sykehus- og private laboratorier 2019 blir på Scandic Oslo Airport, Gardermoen 12-14. mars 2019.

Se foreløpig invitasjon. 

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no