EQA-program 2018

Noklus har til hensikt å utvide tilbudet om deltakelse i eksterne kvalitetsvurderingsprogram (EQA-program) til medisinske laboratorier innenfor alle laboratoriespesialiteter, på samme måte som tilsvarende organisasjoner i Sverige (Equalis), Finland (Labquality) og Danmark (DEKS). Vi har allerede etablert et godt samarbeid med mange europeiske EQA-organisasjoner og formidler en rekke EQA-program fra disse.

Alle laboratorier som deltar i EQA-program via Noklus mottar i disse dager invitasjon om fortsatt deltakelse også neste år, det er laget to invitasjonsbrev: Invitasjon til Laboratorier innen medisinsk biokjemi og immunhematologi og Invitasjon til mikrobiologiske laboratorier. Husk å melde på EQA program for nasjonale kvalitetsindikatorer. (Gjelder medisinsk biokjemi)

Vi har også laget to kataloger, en hovedsakelig for laboratorier innen medisinsk biokjemi og immunhematologi og en for mikrobiologi. Katalogene inneholder de EQA-program som har flest deltakere, vi tilbyr også en rekke andre EQA-program på forespørsel. Vi vil utvide vårt tilbud til andre laboratoriespesialiteter fortløpende og formidler EQA-program på forespørsel. Katalogene er uten priser foreløpig men vil bli oppdatert så fort prisene er klare.

Frist for påmelding i 2018 er 22.11.2017 for de aller fleste EQA-program. De fleste organisasjoner tar imot nye bestillinger gjennom hele året. 

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss!

 

Sist oppdatert : 04.07.2018 08:50:53
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no