Våre tjenester

Deltakerne i Noklus får blant annet tilbud om kurs og veiledning innen laboratoriearbeid, oppdaterte laboratorieprosedyrer og informasjon om analyseutstyr (blant annet fra SKUP-utprøvinger). Deltakerne får tilsendt eksterne kvalitetskontroller for oppfølging av sin analysekvalitet. Dette gjelder både deltakere i primærhelsetjenesten og deltakere i spesialisthelsetjenesten.

Noklus arrangerer et todagersmøte for deltakere fra sykehuslaboratorier (tidligere NKK-møte). Noklus tilbyr allmennleger rapporter basert på uttrekk av data fra deres pasientjournaler, og jobber med forskning og utviklingNorsk diabetesregister for voksne er lagt til Noklus.

Det ble i sykehjemsprosjektet utviklet nye tjenester for å gi sykehjemmene et faglig godt nok tilbud. Disse tjenestene tilbys nå også flere typer deltakere. Noklus sender ut kasuistikker til leger, som belyser bruken av laboratorieprøver på sykehjem og i allmennpraksis med fokus på samarbeid med hjemmetjenesten. 

Noklus tilbyr e-læringskurs, utsendelser vedrørende preanalyse, der målet er å forbedre alt som kan skje med en laboratorieprøve før selve analysen, samt veiledning i analyserepertoar.

Noklus gir råd til helsemyndighetene, bla. om krav til refusjonsberettigede blodsukkerteststrimler til bruk for personer med diabetes. Noklus utfører dette ved å delta i Helseøkonomiforvaltningens fagråd innen diabetes sammen med representanter fra Norsk Forening for Allmennmedisin, Norsk selskap for endokrinologi, Norsk Sykepleierforbund/Faggruppen for Diabetessykepleiere (NSF/FFD) og Diabetesforbundet.  

Dette er noe av det Noklus kan tilby. Mer informasjon om tjenestene våre finner du under de ulike seksjonene.


Ny deltaker?
Dersom din virksomhet utfører laboratorieanalyser men ikke er med i Noklus, kan du kontakte laboratoriekonsulenten i ditt fylke for mer informasjon. Sykehuslaboratorier kan kontakte hovedkontoret i Bergen.

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen