Ledige stillinger

Ledig stilling som laboratoriekonsulent i Noklus Nordland

Noklus Nordland har ledig en fast 100 % stilling som laboratoriekonsulent. Det søkes etter autorisert bioingeniør, med relevant arbeidserfaring. Stillingen vil i hovedsak innebære opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Nordland fylke. Søknadsfrist er 5. november 2018. 

Stillingen som laboratoriekonsulent er spennende og inspirerende, og krever mye selvstendig arbeid. Det må påregnes en del reisevirksomhet. Organisatorisk er stillingen tilknyttet Laboratoriemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset, Bodø. Tiltredelse: 1. januar 2019.

Du kan lese mer om stillingen, samt søke på denne via webcruiter.

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen