Informasjonsmateriell

 

 Brosjyren "Alle sykehjem trenger Noklus"

Brosjyrene ble laget før vi skiftet navn til "Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser" i januar 2017. Vi tilbyr nå kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser til hele det norske helsevesenet.

     

  Noklus informasjonsbrosjyre

 

 

 

     
 Aktuelt fra Noklus 2016 Nokluskalender 2017  

 

Nokluskalender 2018

     
  Aktuelt fra Noklus 2015       Aktuelt fra Noklus 2014
     
     
     


Sluttrapport, 
sykehjemsprosjektet 2007-2012

 

 

Plakatene for månedens preanalyse og månedens tema finner du ved å klikke på bildene under.

  

Dersom du ønsker tilsendt informasjonsmateriell, vennligst kontakt laboratoriekonsulent i ditt fylke.

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no