Råd om analyserepertoar

Analyserepertoar på sykehjem

Noklus har utarbeidet et forslag til hva det enkelte sykehjem bør ta hensyn til vedrørende vurdering av sitt laboratorietilbud, inkludert forslag til analyserepertoar. Rådene i denne veileder har også relevans for andre enheter i primærhelsetjenesten som utvider eller vurderer kvaliteten på sitt laboratorietilbud.

Laboratorietilbud i sykehjem
 

Analyserepertoar på legekontor
 

Noklus har utarbeidet et forslag til basis analyserepertoar og utvidet analyserepertoar til bruk i allmennpraksis.

Forslag til analyserepertoar på legekontor

 

Laboratorietilbud i hjemmetjenesten

Noklus har utarbeidet anbefaling for laboratorietilbud i hjemmetjenesten, som inneholder forslag til basis analyserepertoar.

Laboratorietilbud i hjemmetjenesten

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no