Kvalitet i arbeidet med blod- og urinprøver, Vest-Agder


Målgruppe:
Ansvarlig for laboratoriearbeid/fagsykepleier i hjemmetjenesten og på sykehjem

Når:
10. oktober i Kristiansand og 11. oktober i Lyngdal

Påmeldingsfrist:
25.09.2017

Kurset er gratis.

Kontaktperson:
Mirjam Ribe
E-post: mirjam.ribe@sshf.no 
Tlf: 38 07 34 25 / 992 26 232MELD DEG PÅ

Kurstema:

  • Kvalitetssikring av de målingene dere utfører
  • Utfordringer med urinprøver
  • Praktiske oppgaver fra arbeidshverdagen

Se kursinvitasjon for mer informasjon.

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no