Innføringskurs 2017 på St. Olavs Hospital


Målgruppe:
Sykepleiere og vernepleierer i Sør-Trøndelag

Hvor:
St. Olavs hospital, Laboratoriesenteret
Erling Skjalgsons gate 1
7030 Trondheim
Se kart og veibeskrivelse

Når:
28. eller 30. november

Deltageravgift:
kr 200

Påmeldingsfrist:
01.11.2017

Kursene starter kl 9.30 
Avsluttes kl 14.00.

Kontaktperson:
Karina Hill Bjerkestrand
Tlf 72 57 11 89 / 954 60771
e-post: karina.bjerkestrand@stolav.noMELD DEG PÅ

Kursprogram

Blodprøvetaking – mer enn bare et lite stikk!

Venøs og kapillær prøvetaking. Tips og øvelser.

CRP – hva er det?

Hemoglobin på eget instrument – kan vi stole på svaret?

Urinprøver til strimmel og dyrkning.

Kursinvitasjon

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no