Kursoversikt

Dato Kurs
27. mai kl. 10.30 - 14.30 Fagdag for sykehjemsansatte i Hordaland
Noklus inviterer laboratorieansvarlige, fagsykepleiere og ledere/avdelingsledere som jobber på sykehjem i Hordaland til fagdag med fokus på kunnskap og kompetanse i laboratoriefaget.
Les mer
1.-2.november og 15.-16.november. Kurshelg velges ved påmelding. Velkommen til Solstrandkurs 2019
Noklus Vest arrangerer emnekurs / tellende timer i laboratoriemedisin med tema: Sykdommer i mage / tarm. Kurset er forbeholdt deltakere i Noklus.
Les mer
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen