Kursoversikt

Dato Kurs
Tirsdag 25.09.2018 Kl. 13.30 - 20.00 Noklus Telemark Høstkurs 25.09.2018 i Skien
Kurs for leger og medarbeidere på legekontor, sykehjem og hjemmetjeneste. Hovedtema er akutt syke og sepsis.
Les mer
18., 25. og 27. september 2018 Fagdag Innlandet
Fagdag for ledere, fagansvarlige og laboratorieansvarlige på sykehjem, hjemmetjeneste, rehabiliteringssentre i Hedmark og Oppland
Les mer
3.oktober 2018 Noklus kurs i Stavanger
Kurs for sykehjem og hjemmetjeneste i Sør - Rogaland. Hovedtema for kurset er Diabetes blant eldre, og bruk og nytte av laboratorieanalyser i sykehjem og hjemmetjeneste.
Les mer
24.10.2018 Noklus kurs i Agder
Dagskurs for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste i Agder
Les mer
25.10.2018 Kl. 09.30 - 15.00 Noklus kurs for sykehjem, helsehus og hjemmetjeneste i Telemark og Vestfold 25.oktober 2018 i Skien
Kurs for medarbeidere på sykehjem, helsehus og hjemmetjeneste
Les mer
06.11.2018 Noklus kurs i Haugesund 06.11.2018
Kurs for ansatte i primærhelsetjenesten i Helse Fonna
Les mer
Tysdag 13.11.18 kl 10-16 Noklus Sogn og Fjordane - Haustkurs 2018
Kurs for legar og medarbeidarar på legekontor, tilsette på sjukeheimar og i heimetenester
Les mer
14. november kl. 09.30 - 14.30 Kurs med tema "Diabetes"
Noklus Hordaland inviterer medarbeidere som jobber på legekontor i Hordaland på kurs. Tema for kurset er diabetes.
Les mer
14.11 eller 15.11 Grunnkurs i laboratoriearbeid, Noklus Oslo
Kurs for ansatte på sykehjem og helsehus som har behov for grunnleggende opplæring i laboratoriearbeid.
Les mer
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no