Kursoversikt

Dato Kurs
19.11.2019 Kurs for medarbeidere på legekontor i Agder
Noklus Aust- og Vest-Agder inviterer medarbeidere på legekontor til dagskurs i Kristiansand 19 november. To hovedtemaer er endokrinologi og rusproblematikk.
Les mer
21., 26., 27. eller 28.november 2019 Introduksjonskurs ved St Olavs hospital høsten 2019
Grunnkurs i blodprøvetaking og laboratoriearbeid tilpasset sykepleiere og vernepleiere ved sykehjem og hjemmetjeneste.
Les mer
25. - 26. mars 2020 Laboratoriekurs, Son Spa
Velkommen til laboratoriekurs for medarbeidere på legekontor i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.
Les mer
23. - 25. april 2020 Laboratoriecruise til Kiel
Velkommen til laboratoriecruise for medarbeidere på legekontor i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.
Les mer
23. - 25. april 2020 Emnekurs i laboratoriemedisin, Tromsø 23.-25.04 2020
Noklus Nord inviterer til kurs for leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten.
Les mer
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen