Månedens preanalyse

Kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen er et av satsingsområdene for Noklus. Studier viser at inntil 2/3 av de feil som skjer med en prøve, har skjedd før prøven kommer til analyse. Noklus har laget plakater som presenterer ulike preanalytiske budskap, og hver måned har vi publisert en ny plakat på hjemmesiden vår. Her finner du alle plakatene samlet:

September 2014:  "Gammel og god" Juli 2015: "Ikke la meg bli sjøsyk"
       
Oktober 2014:  "Selv om vi er gamle kjente" August 2015: "Korrekt rørrekkefølge"
       
November 2014:  "Blandingen er avgjørende" September 2015: "Hemoglobin i finger?"
       
Desember 2014: "Det svakeste ledd" Oktober 2015: "Man høster som man sår"
       
Januar 2015:  "Ikke la meg bli for kald" November 2015: "Kaos og rot?"
       
Februar 2015:  "Kalde fingre" Desember 2015: "Gammel som ung"
       
Mars 2015:  "Låst til hånden" Januar 2016: "Intet varer evig"
       
April 2015: "Vise muskler" Februar 2016: "Ikke bli en tørrpinn"
       
Mai 2015: "Går det passe fort?" Mars 2016: "Bare piss"
       
Juni 2015: "Moteuke"    

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no