Praksisprofil

Noklus tilbyr, i samarbeid med allmennlegeforeningene, gratis programvare for uthenting av journaldata fra allmennlegens praksis. Programvaren er enkel å installere, og uttaket skjer i løpet av få minutter. Dataene lastes ned i avidentifisert form og kan sendes til Noklus via Norsk Helsenett. Noklus har konsesjon fra Datatilsynet til å samle inn og lagre data fra allmennleger.

Allmennlegen mottar i løpet av kort tid to rapporter: Praksisprofil og Antikoagulasjonsbehandling med warfarin. Begge rapportene inneholder forslag til en strukturert gjennomgang av data og er tilrettelagt for diskusjon i kollegagruppen. Gjennomgang av rapportene i kollegagrupper, inklusive forberedelser, gir vanligvis 3-4 kurspoeng per rapport. Rapportene kan også brukes til tverrfaglig kvalitetsarbeid på legekontoret, der medarbeiderne og legene samarbeider. Dette gir også kurspoeng og samtidig oversikt og dialog om laboratoriebruken. 

Ønsker du å delta?

Gjør følgende:

1. Last ned programvaren som tilsvarer ditt journalsystem og deltakerskjema her (kontakt oss om du ønsker programvaren og deltakerskjema tilsendt i posten).
 
 
Journalsystem Programvare Versjon
Infodoc Plenario Programvare 20160524
WinMed2 Programvare 20160215
CGM Allmenn (WinMed3) Programvare 20160510
Profdoc Vision Programvare 20160215
System X Programvare 20160215
   
2. Installer og kjør programvaren. Installasjon, uttrekk og innsending av data er ferdig i løpet av få minutter.
3.

Fyll ut og signer deltakerskjemaet og send inn til Noklus via post eller e-post noklus@noklus.no.


Når vi har mottatt både datasett og deltakerskjema kan vi behandle dine data og generere dine rapporter.

Brukerveiledning
 

Partner i Norsk helsenett

Noklus er partner i Norsk helsenett, og det er mulig å sende data til oss via helsenettet. Som partner i Norsk helsenett kan vi gi fjernhjelp via ConnectWise Control om dere trenger hjelp med installasjon av vår programvare eller uttrekk av data.
 

Eksempler fra rapportene

Omtale av praksisprofilen


Har du spørsmål eller ønsker å få programvaren og deltakerskjema tilsendt i posten, kontakt oss på noklus@noklus.no eller telefon 55979500.

Sist oppdatert : 04.10.2018 12:21:20
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen