Praksisprofil

Noklus tilbyr, i samarbeid med allmennlegeforeningene, gratis programvare for uthenting av journaldata fra allmennlegens praksis. Programvaren er enkel å installere, og uttaket skjer i løpet av få minutter. Dataene lastes ned i avidentifisert form og kan sendes til Noklus via Norsk Helsenett. Noklus har konsesjon fra Datatilsynet til å samle inn og lagre data fra allmennleger.

Allmennlegen mottar i løpet av kort tid to rapporter: Praksisprofil og Antikoagulasjonsbehandling med warfarin. Begge rapportene inneholder forslag til en strukturert gjennomgang av data og er tilrettelagt for diskusjon i kollegagruppen. Gjennomgang av rapportene i kollegagrupper, inklusive forberedelser, gir vanligvis 3-4 kurspoeng per rapport. Rapportene kan også brukes til tverrfaglig kvalitetsarbeid på legekontoret, der medarbeiderne og legene samarbeider. Dette gir også kurspoeng og samtidig oversikt og dialog om laboratoriebruken. 

Ønsker du å delta?

Gjør følgende:

1. Last ned programvaren som tilsvarer ditt journalsystem og deltakerskjema her (kontakt oss om du ønsker programvaren og deltakerskjema tilsendt i posten).
 
 
Journalsystem Programvare   Versjon
Infodoc Plenario Programvare Zip-fil 20160524
WinMed2 Programvare Zip-fil 20160215
CGM Allmenn (WinMed3) Programvare Zip-fil 20160510
Profdoc Vision Programvare Zip-fil 20160215
System X Programvare Zip-fil 20160215
 

Brukerveiledning
 
   
2. Installer og kjør programvaren. Installasjon, uttrekk og innsending av data er ferdig i løpet av få minutter.
3. Fyll ut og signer deltakerskjemaet og send inn til Noklus via post eller e-post.


Når vi har mottatt både datasett og deltakerskjema kan vi behandle dine data og generere dine rapporter.

 

Partner i Norsk helsenett

Noklus er partner i Norsk helsenett, og det er mulig å sende data til oss via helsenettet. Som partner i Norsk helsenett kan vi gi fjernhjelp om dere trenger hjelp med installasjon av vår programvare eller uttrekk av data.
 

Eksempler fra rapportene

 

Omtale av praksisprofilen

  • Praksisprofil i Helsesekretæren nr. 3, 2017
  • Praksisprofil i Tidsskriftet nr. 3, 2012


Har du spørsmål eller ønsker å få programvaren og deltakerskjema tilsendt i posten, kontakt oss på noklus@noklus.no eller telefon 55979500.

Sist oppdatert : 29.06.2017 13:56:27
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no