Praksisprofil

Noklus tilbyr, i samarbeid med allmennlegeforeningene, gratis programvare for uthenting av journaldata fra allmennlegens praksis. Programvaren er enkel å installere, og uttaket skjer i løpet av få minutter. Dataene lastes ned i avidentifisert form og kan sendes til Noklus via Norsk Helsenett. Noklus har konsesjon fra Datatilsynet til å samle inn og lagre data fra allmennleger.

Allmennlegen mottar i løpet av kort tid to rapporter: Praksisprofil og Antikoagulasjonsbehandling med warfarin. Begge rapportene inneholder forslag til en strukturert gjennomgang av data og er tilrettelagt for diskusjon i kollegagruppen. Gjennomgang av rapportene i kollegagrupper, inklusive forberedelser, gir vanligvis 3-4 kurspoeng per rapport.
 

Ønsker du å delta kan du laste ned programvare og deltakerskjema her:

Journalsystem Programvare   Versjon
Infodoc Plenario Programvare Zip-fil 20160524
WinMed2 Programvare Zip-fil 20160215
CGM Allmenn (WinMed3) Programvare Zip-fil 20160510
Profdoc Vision Programvare Zip-fil 20160215
System X Programvare Zip-fil 20160215

 

(28.11.2016)

 

Eksempler fra rapportene og brukerveiledning for programvaren finner du her:

 

Har du spørsmål eller ønsker å få programvaren og deltakerskjema tilsendt i posten, kontakt oss på noklus@noklus.no eller telefon 55979500.

Sist oppdatert : 14.02.2017 13:40:28
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no