Klinisk bruk av laboratoriet

Noklus ønsker også å veilede allmennleger, spesialister og sykehjemsleger i klinisk bruk av laboratoriet. Til dette har Noklus ulike program leger kan delta på.

Praksisprofil er et gratis tilbud til landets allmennleger. Noklus samler inn data fra allmennlegens elektroniske pasientjournaler. Legen mottar to rapporter basert på egne data sammenstilt med landsgjennomsnittet. Begge rapportene inneholder forslag til strukturert gjennomgang av data og er tilrettelagt for diskusjon i kollegagruppen. Gjennomgang av rapportene i kollegagrupper, inklusive forberedelser, gir 3-4 kurspoeng per rapport.

For mer informasjon se Praksisprofil.

Kasuistikker med utgangspunkt i laboratorieprøver sendes jevnlig fra Noklus til leger i primærhelsetjenesten. Kasuistikkene belyser bruken av laboratorieprøver på sykehjem og i allmennpraksis med fokus på samarbeid med hjemmetjenesten. Legene som svarer får en tilbakemelding med sine svar sammenstilt med vurderinger fra andre leger.

For mer informasjon se Kasuistikker.

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen