Utsendelsesplan

Kontrollutsendelsene er tilgjengelige for alle deltakere, hvis ikke annet er oppgitt.

SPL: Noklus, Seksjon for Sykehus- og private laboratorier.

  1. 1) Koagulasjon omfatter følgende komponenter: PT-INR, APTT og fibrinogen
  2. 2) Hematologi omfatter følgende komponenter: LPK, EPK, Hb, EVF, MCV, MCH, MCHC, TPK, RDW,
        retikulocytter og hemoglobininnhold i retikulocytter, 5-parts DIFF
  3. 3) Hematologi omfatter følgende komponenter: LPK, EPK, Hb, EVF, MCV og TPK

Oppdatert 05.06.2018

Utskriftsvennlig utgave.

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen