Utsendelsesplan

Kontrollutsendelsene er tilgjengelig for alle deltakere, hvis ikke annet er oppgitt.
 

1) Koagulasjon omfatter følgende komponenter: PT-INR, APTT og fibrinogen
2) Hematologi omfatter følgende komponenter: LPK, EPK, Hb, EVF, MCV, MCH, MCHC, TPK, RDW, retikulocytter og hemoglobininnhold i retikulocytter, 5-parts DIFF
3) Hematologi omfatter følgende komponenter: LPK, EPK, Hb, EVF, MCV og TPK

Oppdatert 06.11.2018

Utskriftsvennlig utgave

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen