Utsendelsesplan

Kontrollutsendelsene er tilgjengelige for alle deltakere, hvis ikke annet er oppgitt.

                  
1) Koagulasjon omfatter følgende komponenter: PT-INR, APTT og fibrinogen
2) Hematologi omfatter følgende komponenter: LPK, EPK, Hb, EVF, MCV, MCH, MCHC, TPK, RDW,   
     retikulocytter og hemoglobininnhold i retikulocytter, 5-parts DIFF
3) Hematologi omfatter følgende komponenter: LPK, EPK, Hb, EVF, MCV og TPK

Alle påmeldinger for sykehus og større medisinske laboratorier skal gå via Seksjon for Sykehuslaboratorier (SHL) (tidligere NKK)

Oppdatert 20.12.2017

Utskriftsvennlig utgave

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no