Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling

Noklus tilbyr opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling med warfarin, som innbefatter egenmåling av INR
og dosering av Marevan, i hele Norge.

Opplæringen følger internasjonale retningslinjer for denne typen opplæring, og tilbys i samarbeid med det enkelte helseforetak.

I 2016 har følgende helseforetak tilbud om opplæring i egenkontroll:

 • Helse Nord RHF, Tromsø og Bodø
   
 • Helse Nord Trøndelag
   
 • Helse Førde HF
   
 • Helse Stavanger
   
 • Sørlandet sykehus HF, Kristiansand og Arendal
   
 • Akershus Universitetssykehus HF
   
 • Sykehuset Vestfold HF

 


Kontaktperson for egenkontroll antikoagulasjonsbehandling, er seksjonsleder Elisabeth Sellevoll LøkkebøTlf: 55 97 95 20.

 

 

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no