Installasjonsveiledning Noklus diabetesskjema
- WinMed3/ CGM Allmenn -

Last ned Noklus diabetesskjema programvare her:

Slik laster du ned:

1. Trykke på lenken og velg lagre. Vent et par minutter mens programvaren lastes ned.
2. Når programvaren er lastet ned, gå til Start-denne PC (datamaskin)-nedlastinger.
3. Velg mappen som ser slik ut (dato og utseende kan variere noe).

 
4. Stå på mappen og høyreklikk. Velg pakk ut alle/pakk ut/z-zip (eller lignede). Velg en plassering for hvor filene skal legges når de er pakket ut, for eksempel på skrivebordet.
5. Programvaren er klar for installasjon når filene er pakket ut.


Installer det nedlastede installasjonssettet på server først (Dette kan ikke gjøres fra arbeidsstasjonene, man må være fysisk på serveren)

1. Start installasjonen ved å dobbeltklikke på SETUP. Velg WinMed3 som journalsystem og hak av for «installasjon på server». Følg så instruksjonene videre til du kommer til avslutt. Trykk avslutt. Det er nå installert en MediataData-mappe på server som vil lagre alle opplysninger som dere på legekontoret lagrer i Noklus diabetesskjema.
2. Høyreklikk så på startmenyen og velg windows explorer/explorer. Finn MediataData-mappen (vanligvis under C:). Marker MediataData-mappen, høyreklikk og del/share mappen med everyone/all users (navnet avhenger av hvilken type server du har).
3. Høyreklikk på MediataData-mappen og velg security. Se til at everyone/all users har alle tilganger. Om ikke gir du disse tilganger.
4. Serverinstallasjonen er så ferdig.


Installer deretter på første arbeidsstasjon

1. Start installasjonen ved å dobbeltklikke på SETUP. Velg WinMed3 som journalsystem og hak av for «installasjon på arbeidsstasjon». Følg instruksjonene til du kommer til «avslutt».
2. Etter at installasjon av Noklus diabetesskjema er gjort på en arbeidsstasjonen, må følgende innstilling gjøres:  
  a.

Trykk Ctrl + Shift + A når du står innlogget i WinMed3. På visning velg Trestruktur. Du får da opp følgende bilde der du klikker på menyvalget Modulspesifikke innstillinger>Journal>NOKLUS oppsett for å få fram bildet til høyre under. Dersom skrivefeltet bak Noklus path er tomt, trykker du på knappen til høyre for skrivefeltet. Velg C:\Programfiler (Eventuelt Programfiler x86 på 64-bits maskiner)\MediataData\MediataApp.exe. Gå videre til punkt b.

b. Du er i administrasjonsbildet. Kryss av for «Aktiver Noklus» og trykk en gang på knappen Initialiser Noklus. 
 
c. Trykk til slutt på OK knappen nede i høyre hjørne for å lagre og avslutte administrasjonsbildet.


 
3. Gå til Alle programmer-Noklus klinikk for winmed3 - Noklus laboratorienummer. Her skal du legge inn det nummeret dere bruker når dere logger inn på Noklus sine nettsider. Om du ikke har nummeret kan du ta kontakt på 55979500 eller noklus@noklus.no. Trykk lagre.
4. Gå deretter til Alle programmer-Noklus klinikk for winmed3-kobling av analyser. Du vil få opp et bilde som ser slik ut:Trykk avslutt.
 
5. Åpne en diabetespasient i journalsystemet og sjekk at den automatiske triggingen av Noklus diabetesskjema virker (NB! For at den automatiske triggingen skal komme opp må det opprettes en kontakt på aktuell pasient.). Den fungerer som den skal dersom du får opp følgende melding når du åpner diabetespasientens journal:Om ikke denne meldingen kommer opp ta kontakt på noklus@noklus.no eller telefon 55979500/-19/-16. 


Installer deretter på alle arbeidsstasjoner som skal ha Noklus diabetesskjema

1. Start installasjonen ved å dobbeltklikke på SETUP. Velg WinMed3 som journalsystem og hak av for «installasjon på arbeidsstasjon». Følg instruksjonene til du kommer til «avslutt».
2. Gjenta punkt 2 a-c etter hver arbeidsstasjon-installasjon.
 

Noklus diabetesskjema er nå klar til bruk på ditt legekontor.
 

  Teknisk informasjon til IT-ansvarlig

På hver arbeidsstasjon som har fått Noklus diabetesskjema installert ligger en mediata.ini – fil i windows-mappen. Ved endringer på server eller journalsystemets sql-database må denne oppdateres slik at du ikke får feilmeldinger. Ved bytte av server eller journalsystem følger MediataData-databasen ikke automatisk med, dette må gjøres manuelt ved endringer og mediata.ini må oppdateres slik at ikke lagret data går tapt.

Support: noklus@noklus.no eller telefon 55979500/-19/-16. 
Sist oppdatert : 11.12.2018 08:44:28
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen