Noklus diabetesskjema - allmennpraksis

Registeret tilbyr et elektronisk skjema som samhandler med journalsystemene i allmennpraksis. Skjemaet er ment både som et klinisk verktøy og som et innsamlingsverktøy for registeret. Takst 109 a og b kan benyttes ved utfylling og innsending av skjemaet til Norsk diabetesregister for voksne. Programvaren er gratis og kan lastes ned her eller fås ved å kontakte oss på noklus@noklus.no eller 55 97 95 00.

Support Noklus diabetesskjema: Hverdager fra klokken 07-14.30 på telefon 55979519/-16.

Når du ringer for support, treffer du Karianne eller Tone. Det er også vi som har den daglige driften av registeret, slik at det hender vi er på møter og ikke er tilgjengelig. Dersom vi ikke er tilgjengelig, kan du sende mail til oss på noklus@noklus.no, og vi tar kontakt så snart vi har anledning. Dersom du planlegger å sette av tid til installasjon, kan du avtale med oss i forkant.

 

 

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no