Presentasjon av Noklus diabetesskjema

Noklus Diabetesskjema – allmennpraksis

Registeret tilbyr et elektronisk skjema som samhandler med journalsystemene i allmennpraksis. Skjemaet er ment både som et klinisk verktøy og som et innsamlingsverktøy for registeret. Det er takst for bruk av skjemaet (takst 109, 110 kr). Programvaren er gratis og kan lastes ned her eller fås ved å kontakte oss på noklus@noklus.no eller 55 97 95 00.


Noklus Diabetesregister film for nedlasting (Google drive)
 

 

 

Sist oppdatert : 15.03.2019 13:13:33
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen