For personer med diabetes

Diabetesregisteret kan bare samle inn data dersom det er avgitt skriftlig samtykke til dette. Registrering i diabetesregisteret kan skje via tre kilder; allmennlegen, diabetespoliklinikken eller ved at personer med diabetes sender opplysninger direkte til registeret.

Har du diabetes og ønsker å sende inn opplysninger til oss, kan du skrive ut spørreskjema og samtykke/informasjonsskrivet  og sende det til:

Norsk diabetesregister for voksne, Noklus
Boks 6165 
5892 Bergen

eller du kan kontakte oss på 55 97 95 00 / noklus@noklus.no så sender vi deg det i posten.

Vi er også takknemlig dersom du ved neste diabeteskontroll oppfordrer din lege til å sende inn data til diabetesregisteret ved hjelp av våre elektroniske verktøy.

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen