Informasjon om endring for HbA1c - fra % til mmol/mol

I disse dager sendes det ut informasjon fra Noklus hovedkontor til alle våre deltakere vedrørende endring av måleenheten for HbA1c. Fra 30. september skal HbA1c rapporteres med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol), og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%).  
Les mer > >

Noklus presentert i anerkjent tidskrift

Måten Noklus er organisert på, er helt unik på verdensbasis. Mens man i andre land har fokusert mest på sykehus, retter mange nå blikket mot primærhelsetjenesten. Det har gitt økt interesse for hvordan Noklus er bygget opp. I en artikkel publisert i Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) gir artikkelforfatterne Anne Stavelin og Sverre Sandberg (Noklus) en grundig redegjørelse for suksessfaktorene som ligger til grunn for den norske modellen.
Les mer > >

Noklus har flere verktøy til hjelp i din laboratoriehverdag

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten trådte i kraft i 2017 for å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Noklus har flere verktøy som kan være til hjelp for å oppfylle kravene i forskriften når det gjelder laboratoriearbeid.
Les mer > >

Hva ble din vurdering?

I midten av mars sendte Noklus ut kvalitetskontroller for CRP, Hb og glukose. Nå er de innsendte resultatene ferdig bearbeidet, og dere som er deltakere i Noklus kan logge inn på "Min side" for å se hvilken vurdering dere har fått!
Les mer > >

Noklus i møte med Posten om forsinkelser i kontrollutsendelser

Omleggingen til én felles brevstrøm fra januar 2018 har ført til at en økende andel av forsendelsene fra Noklus først kommer frem ved, eller etter, utløpsdato for kontrollprøvene. På initiativ fra Samferdselsdepartementet skal Noklus nå i møte med Posten for å avklare hvilke adressater det er spesielt utfordrende å nå frem til med kontrollmateriale av begrenset holdbarhet.
Les mer > >

Kurs i hematologi - tretti kursdeltakere samles på Hadeland

Fra 25. - 27. april er ca. tretti kursdeltakere samlet på Hadeland hotell til kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod. Det er seksjon for Sykehus- og private laboratorier i Noklus (SPL) som arrangerer kurset, og det blir fordypning i morforlogi med teori, praktisk mikroskopi og identifisering av celler i perifert blod basert på digitale bilder.
Les mer > >

Risikotesting av diabetes i apotek - artikkel publisert i PLOS ONE

Stipendiat Aslaug Johanne Risøy (Universitetet i Bergen og Noklus) har fått publisert sin første artikkel i doktorgradsarbeidet om risikotesting av diabetes på apotek. Denne studien danner grunnlaget for en hovedstudie, og artikkelen ligger tilgjengelig i tidsskriftet PLOS ONE.
Les mer > >

Postlovendring kan gi dårligere kvalitet på laboratorievirksomhet

Noklus har gitt høringsuttalelse til Samferdselsdepartementets forslag til endring av postloven. Færre dager med postlevering får konsekvenser for de 35 000 postforsendelsene med kontroller (biologisk materiale) Noklus sender ut til 3000 medisinske laboratorier årlig. Kontrollene benyttes til kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i Norge, og har begrenset holdbarhet. Blir forslaget vedtatt, kan dette forringe kvaliteten på laboratorievirksomheten i Norge.

Les mer > >

Noklus med innlegg og stand på oppstartsmøte for RASK Troms

Torsdag 12. april arrangerer Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) et oppstartsmøte for RASK Troms. RASK (Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene) er et tiltak helsemyndighetene har igangsatt for å redusere antibiotikabruk i helsetjenesten. Noklus vil være til stede med stand, og holde innlegg om hva Noklus kan bidra med i kampen mot unødvendig antibiotikabruk i sykehjem.
Les mer > >

Glukosebelastning - hvordan utføre undersøkelsen?

Glukosebelastning er en laboratorieundersøkelse som sier noe om kroppens evne til å nyttiggjøre seg av glukose. Undersøkelsen brukes først og fremst til å stille diagnosen svangerskapsdiabetes. I spalten "Fra laben", i nyeste utgave av fagbladet Helsesekretæren, skriver laboratoriekonsulent Mona Torvik om bruken av denne testen.
Les mer > >

Side9 av 36Først   Forrige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen