Kasuistikker på praktisk bruk av CRP-analysen

Noklus har utarbeidet nye pasienthistorier som illustrerer praktisk bruk av CRP-analysen ved diagnostikk av akutte infeksjoner. Dette er et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre bruken av laboratorieprøver utenfor sykehus, ikke bare analysekvaliteten. Kasuistikkene blir i disse dager sendt ut per epost til deltakerne, men du kan allerede nå gå inn og delta.


Les mer > >

Økt oppslutning om diabetesregisteret

Innrapportering av data til Norsk diabetesregister for voksne viser en betydelig økning for 2015, sammenlignet med året før. Resultater fra diabetespoliklinikkene pr. 31.12.2015 viser at 32 av cirka 50 diabetespoliklinikker (68 %) og 660 av cirka 4000 allmennleger (17 %) sendte inn data til diabetesregisteret i 2015. Dette er en økning på 2 diabetespoliklinikker og 298 allmennleger fra 2014.
Les mer > >

Opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling

Noklus tilbyr opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling, og cirka 1000 personer har deltatt i dette grundige opplæringsprogrammet de siste seks årene. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, som føler de får mer frihet og kontroll over egen sykdom.
Les mer > >

Noklus lanserer fem nye e-læringskurs med tema urin

Urinveisinfeksjon er årets tema i Noklus, og i dag har vi gleden av å lansere fem nye e-læringskurs med tema urin. Deltakere i Noklus finner e-læringskursene på "Min side". Vi har også gjort mindre endringer og oppdateringer i eksisterende e-læringskurs.
Les mer > >

"Celleteller, kjekt å ha?"

I nyeste utgave av fagbladet Helsesekretæren, i den faste spalten "Fra laben", gis det en fin presentasjon av blant annet analyseprinsipp for celletellere i primærhelsetjenesten. I artikkelen kan dere også lese om anbefalt prøvemateriale, feilmeldinger og feilkilder.
Les mer > >

Laboratorietilbud i hjemmetjenesten

Noklus har utarbeidet en anbefaling for innhold i laboratorietilbudet i hjemmetjenesten. Vår målsetting er at alle aspekt ved laboratorievirksomheten, som prøvetaking, transport, analysekvalitet og korrekt bruk og tolkning av laboratorieprøven, må kvalitetssikres.
Les mer > >

Noklus er glad for 1,8 millioner kroner foreslått  i økt bevilgning

I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått en økning i bevilgningen til Noklus' hjemmetjenesteprosjekt på 1,8 millioner kroner, noe som vil gi oss en total bevilgning til prosjektet på 7,8 millioner kroner. Dette er vi svært glad for, fordi det innebærer at vi kan starte med å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten i to nye fylker.
Les mer > >

Dokumentert effekt av å delta i Noklus over tid

Det er nylig publisert en studie som viser at analysekvaliteten blir bedre av å delta i Noklus over tid. Artikkelen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Clinical Chemistry. Forfatterne er Tone Bukve, Anne Stavelin og Sverre Sandberg, og de er alle ansatt i Noklus.
Les mer > >

Én organisasjon for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) og Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) vil fra 1. januar 2017 slås sammen. Det nye navnet vil være "Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser", og forkortelsen vil være Noklus. Den nye organisasjonen vil tilby kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet til hele det norske helsevesenet.
Les mer > >

"Laboratorieprøvar i heimen"

Dette er tittelen på laboratoriekonsulent Marit Steinsund, Noklus Sogn og Fjordane, sin artikkel i siste nummer av Helsesekretæren. Artikkelen handler om Noklus sitt prosjekt for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten.
Les mer > >

Side9 av 28Først   Forrige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no