Noklus med tre innlegg på Nasjonalt Diabetesforum 2017

Nasjonalt Diabetesforum 2017 går av stabelen i Oslo 26.-27. april, og tittelen for konferansen er "Diabetes - mange ansikter". Det arrangeres åtte fagseminarer, og Noklus bidrar med to innlegg på fagseminaret for bioingeniører. I tillegg har vi ett innlegg under fagseminaret for apotekansatte.
Les mer > >

SKUP ønsker DEKS velkommen

Fra 1. januar 2017 har DEKS (Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren) overtatt ansvaret for å drive SKUP i Danmark. Noklus og SKUP ønsker DEKS velkommen i dette skandinaviske samarbeidet for evaluering av laboratorieutstyr som brukes pasientnært.
Les mer > >

"Pasientnær analyse og selvtesting - har vi oversikt?"

Det er tittelen på et gratis totimers frokostmøte i regi av Standard Norge på Lysaker i Oslo tirsdag 25. april 2017. Møtet arrangeres av komiteen "Pasientnær analyse og selvtesting", som ble opprettet i 2015. Komiteen består av bioingeniører, farmasøyter og sykepleiere, og kvalitetsleder i Noklus, Kari Nerhus, er leder for denne.
Les mer > >

Vurderingsbrev på "Min side"

Har du fått melding om at det ligger et vurderingsbrev på "Min side"? I brevet fins det nemlig nyttig informasjon om analyseresultatene fra Noklus kontrollutsendelser. I Helsesekretærens siste utgave, nr 2-2017, har Noklus viet plass til vurderingsbrevet og viktigheten av at dette blir lest.
Les mer > >

Jakten på det «beste» kontrollmaterialet

I forbindelse med utsendelsen av kontroller til CRP, hemoglobin og glukose, har vi bedt noen av våre deltakere om hjelp til å utføre en ekstra analyse av glukose. Dette som et ledd i arbeidet med å finne det best egnete kontrollmaterialet til glukose.
Les mer > >

Kontrollutsendelse fra A til Å

Noklus sender ut kvalitetskontroller til de fleste laboratorieanalyser som utføres i primærhelsetjenesten. Det er mye arbeid som ligger bak de kontrollene deltakerne våre mottar i posten. Vil du vite mer?
Les mer > >

Noklus skriver om urinveisinfeksjon i Helsesekretæren 1-2017

Noklus har en fast spalte i "Helsesekretæren", og i årets første utgave av "Fra laben" retter vi søkelyset mot årets tema i Noklus, som er urinveisinfeksjon. Målet vårt er å øke kunnskapen om urinprøver for å bidra til korrekt diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjon.
Les mer > >

SKUP med ny rapport – Accu-Chek Guide for måling av glukose

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av et blodsukkerapparat, Accu-Chek Guide.
Les mer > >

Labqualitys kvalitetspris til Gunn B B Kristensen

Seksjonsleder for Sykehuslaboratorier i Noklus og tidligere leder for NKK, Gunn B B Kristensen, ble under Labquality Days i Helsinki, Finland, tildelt kvalitetsprisen for sitt mangeårige arbeid med kvalitetsvurderingsprogrammer overfor medisinske laboratorier, og for sitt bidrag til nordiske samarbeidsprosjekter.
Les mer > >

Tilbud til deg som ønsker bedre innsikt i egen praksis

Noklus praksisprofil er en gratis programvare for uthenting av journaldata fra allmennlegens praksis. Dataene bearbeides og presenteres i to rapporter, der den ene fokuserer mest på laboratoriebruk og den andre gir detaljerte data om pasienter som bruker warfarin. Rapportene gir deg en generell oversikt over konsultasjoner og diagnosebruk for et helt år.
Les mer > >

Side8 av 29Først   Forrige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no