Kvalitetskontroll av HbA1c i apotek - artikkel i spesialutgave

"Journal of Diabetes Science and Technology" har en spesialutgave om kvalitetskontroll av HbA1c der bl.a. Una Sølvik fra Noklus og Universitetet i Bergen var gjesteredaktør. En av artiklene i spesialutgaven er fra Noklus, og viser at apotek kan implementere analytisk kvalitetskontroll på småinstrumenter som måler HbA1c, og at resultatene er sammenlignbare med legekontor.
Les mer > >

Arendalsuka er i gang - Noklus har stand hele uken

Noklus har stand i Peder Thomassons gate, og ønsker alle som er i Arendal velkommen til en prat. Vi har informasjon som passer både til helsepersonell, politikere og alle andre som er interessert i kvaliteten på laboratorievirksomhet.
Les mer > >

Preanalytisk utsendelse - hvordan gikk det?

Resultatene fra årets utsendelse om preanalyse er bearbeidet, og dere har kanskje allerede funnet rapporten på "Min side". Spørreskjema ble sendt ut til våre deltakere i vår, og tema var behandling, oppbevaring og transport av prøver. Alle som er påmeldt denne utsendelsen har fått en rapport med resultater og anbefalinger. Les rapporten sammen med kolleger, og diskuter om dere har forbedringspunkter på egen arbeidsplass.
Les mer > >

Ny kvalitetsindikator viser at mange har for høyt blodsukker

Nylig ble ny kvalitetsindikator, "Blodsukkerregulering hos voksne med type 1 diabetes", publisert. Indikatoren baserer seg på data samlet inn av Norsk diabetesregister for voksne. Innsamlet data viser at en stor andel av pasienter som har vært til kontroll var dårlig regulerte, noe som medfører høy risiko for alvorlige senkomplikasjoner. Funnene viser at det er et behov for kvalitetsforbedring.
Les mer > >

Nøyaktige blodsukkerresultat?

I siste nummer av Klinisk Biokemi i Norden (KBN, 3-2018) presenterer Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten, SKUP, en oversikt over hvor nøyaktige resultatene på 10 blodsukkerapparat er. Mange av disse apparatene er i bruk på norske legekontor. Sjekk om dere finner «deres apparat» på listen, og se hvordan det presterer i forhold til gitte kvalitetsmål.
Les mer > >

Spennende lesning og påfyll av ny kunnskap

Ifølge overlege Helle B. Hager kan deltakelse i eksterne kvalitetssikringsprogrammer gi deg både ny kunnskap og litt spenning i hverdagen. På lederplass i tidsskriftet Klinisk biokemi i Norden (2-2018) deler overlegen erfaring fra egen praksis. Hager er overlege ved sentrallaboratoriet på Sykehuset i Vestfold, og hun er spesialist i Noklus Vestfold.
Les mer > >

Ny SKUP-rapport: Accu-Chek Instant for måling av glukose

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten (SKUP) er et skandinavisk samarbeid for evaluering av laboratorieutstyr som brukes pasientnært. SKUP har nå publisert en ny rapport fra utprøving av blodsukkerapparatet Accu-Chek Instant.
Les mer > >

Skal dere kjøpe nytt laboratorieutstyr?

Før innkjøp av nytt laboratorieutstyr, sjekk om utstyret har vært SKUP-utprøvd og hvilken vurdering det fikk. Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten, SKUP, organiserer utprøvinger av laboratorieutstyr, og har som mål å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering i Skandinavia. I nyeste nummer av Helsesekretæren, 3-2018, kan du lese mer om SKUP.
Les mer > >

Utsendelsesplan for høsten 2018 er klar

Noklus sender ut eksterne kvalitetskontroller til sine deltakere gjennom hele året. Kvalitetskontrollene har begrenset holdbarhet, og det er derfor nyttig å vite når disse kontrollene sendes. Oversikten finner du i høstens utsendelsesplan.

Les mer > >

Noklus med innlegg på kommuneoverlegemøte i Oppland

13. juni 2018 inviterer Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland til kommuneoverlegemøte. «Tilsyn med pasientsikkerhet og kvalitet i kommunens legetjenester» er blant temaene som skal tas opp, og Noklus skal holde innlegg om «Pasientsikkerhet og laboratoriearbeid i primærhelsetjenesten». 
Les mer > >

Side8 av 36Først   Forrige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen