SKUP med rapport om glukoseapparatet Contour XT

Rapporten fra utprøving av glukoseapparatet Contour XT fra Bayer er nå klar. Oversikt over alle SKUP-rapporter finner du på www.skup.nu

Les mer > >

Tilbakemeldingsrapport til diabetespoliklinikkene er klar

Tilbakemeldingsrapporten for 2011 fra Norsk diabetesregister for voksne til diabetespoliklinikkene er klar. 23 diabetespoliklinikker rapporterte inn data på totalt 5572 pasienter.
Les mer > >

Pris til Sverre Sandberg

Leder for NOKLUS, Sverre Sandberg, ble under Labquality-konferansen i Finland, februar 2012, tildelt en pris for sitt arbeid for kvalitetsforbedring av laboratoriemedisin innen primærhelsetjenesten.

Les mer > >

Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon

Helsedirektoratet har i samarbeid med Statens legemiddelverk nedsatt en nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen feltet antikoagulasjon.
Les mer > >

NFA anbefaler vår programvare for uthenting av journaldata

Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener det er både interessant og nyttig å se på egen praksis sammen med gode kollegaer. Les mer om NOKLUS Praksisprofil i Tidsskriftet nr 3, 2012; 132.

Les mer > >

Vellykket vintermøte i Oslo

NOKLUS har avviklet et vellykket vintermøte i Oslo i regi av NOKLUS Oslo. 69 ansatte fra NOKLUS var samlet til bl.a. foredrag om samhandlingsreformen og årets analyse HbA1c.
Les mer > >

PT-INR egenmåling og egenkontroll av Marevanbehandling

Det er satt opp nye kurs i Tromsø og Bodø som vil bli avviklet i løpet av våren. Kurs fra høsten 2011 er omtalt i helsemagasinet Pingvinen, nr. 11, desember 2011.
Les mer > >

Positiv omtale av NOKLUS i NFAs medlemsbrev

Norsk forening for Allmennmedisin anbefaler sykehjemslegene å undersøke om deres sykehjem er innmeldt i NOKLUS, og eventuelt legge nødvendig press på ledelsen dersom så ikke er tilfelle.
Les mer > >

SKUP klar med ny rapport - Quo-Test HbA1c system

Rapporten fra utprøving av Quo-Test HbA1c system er klar. Oversikt over alle SKUP-rapporter finner du på www.skup.nu

Les mer > >

Helse Nord viderefører egenkontroll av Marevanbehandling

Helse Nord RHF har bevilget 2,3 mill kroner for 2012 til videreføring av prosjektet der NOKLUS lærer opp pasienter i egenkontroll av Marevanbehandling.
Les mer > >

Side35 av 36Først   Forrige   27  28  29  30  31  32  33  34  [35]  36  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen