Utsendelsesplan våren 2012

NOKLUS vil øke frekvensen av kontroller til HbA1c til fire ganger årlig for alle deltakere. I løpet av 2012 vil sannsynligvis HbA1c bli foreslått brukt diagnostisk ved diabetes. En forutsetning for dette er at god analysekvalitet kan dokumenteres både ved intern og ekstern kvalitetskontroll. NOKLUS vil legge forholdene til rette for dette.
Les mer > >

NOKLUS i budsjettbehandlingen på Stortinget

NOKLUS sitt ønske om sentral finansiering av alle sykehjem ble fremmet som forslag av de borgelige partiene i Stortingets budsjettbehandling 6. desember.
Les mer > >

Seks millioner til sykehjemsprosjektet

NOKLUS har fått bevilget 6 millioner fra statsbudsjettet i 2012. Disse midlene skal brukes til sluttfinansiering av sykehjemprosjektet samt faglig videreutvikling av våre tjenester til sykehjemmene.
Les mer > >

Leder av NOKLUS Sverre Sandberg portrettert i Tidsskriftet

"Det er vel for så vidt sant at det er viktig å hamne på rett hylle i livet. Men eg har òg stor tru på at ein kan kome like langt med å gjere hylla si sjølv", sier leder for NOKLUS, Sverre Sandberg i et portrettintervju i Tidsskrift for Den norske legeforening, nr. 23, 2011; 131
Les mer > >

Vellykket kurs for sykehjemmene i Østfold

NOKLUS Østfold arrangerte i november kurs for sykehjemmene i Østfold. Responsen var veldig god, og kurset ble omtalt på Sykehuset Østfold sin hjemmeside.


Les mer > >

Egenkontroll av Marevanbehandling

NOKLUS tilbyr opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling med Marevan og egenmåling av PT-INR. Opplæringen tilbys i samarbeid med det enkelte helseforetak.
Les mer > >

Praksisrapporter til allmennlegen

I samarbeid med Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) tilbyr NOKLUS to praksisrapporter basert på utvalgte journaldata for ett år. Rapportene er velegnet for utdanningsgrupper/smågrupper i allmennmedisin, og inneholder forslag til diskusjon og noe fagstoff.
Les mer > >

SKUP-rapport for i-Chroma CRP

SKUP-rapporten for i-Chroma CRP er klar.
Oversikt over alle SKUP-rapporter finner du på SKUP sin hjemmeside.
Les mer > >

Spørreskjema for personer med diabetes

Norsk Diabetesregister for voksne tilbyr spørreskjema for personer med diabetes. I tillegg kan du lese omtale om Norsk diabetesregister for voksne i Diabetesforbundets medlemsblad.
Les mer > >

Side35 av 35Først   Forrige   26  27  28  29  30  31  32  33  34  [35]  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen