Informasjon om de nye antikoagulantia

En nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon har nå kommet med informasjon om de nye medikamentene som i noen tilfeller kan erstatte Marevan.
Les mer > >

Opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling brer om seg

Stadig flere helseforetak vil at Noklus skal drive opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling. Noklus i Helse Nord har siden 2011 lært opp ca 230 pasienter i egenkontroll av Marevanbehandling. Ytterligere 100 pasienter i Helse Nord skal læres opp i 2013.


Les mer > >

Noklus-kalender 2013

Kalender for 2013 med datoer for utsendelser ekstern kvalitetsvurdering er nå også tilgjengelig for nedlasting.

Les mer > >

Noklus i stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

Noklus sitt arbeid er omtalt i Meld. St. 10 (2012-2013) under overskriften "God kvalitet - trygge tjenester".
Les mer > >

Intern kvalitetskontroll - nytt elektronisk kontrollskjema

Er analysekvaliteten tilfredsstillende? Beregn CV og avvik på en enkel måte ved hjelp av Noklus elektroniske kontrollskjema. Dette er nyttig for alle analyser. For HbA1c er det nødvendig om analysen benyttes diagnostisk.

Les mer > >

SKUP klar med ny rapport - Mendor Discreet glukose system

Rapporten fra utprøving av Mendor Discreet glukose system er klar. Oversikt over alle SKUP-rapporter finner du på www.skup.nu

Les mer > >

Brosjyre til sykehjemmene

Informasjon om NOKLUS sine tjenester rettet mot sykehjemmene er nå samlet i en ny brosjyre.
Les mer > >

For lite foreslått bevilget til Noklus i statsbudsjettet

Det er foreslått 6 mill. kroner til Noklus i årets statsbudsjett. For å gjøre sykehjemmenes deltakelse i Noklus kostnadsfri, bes det om at bevilgningen økes til 19 mill. kroner og gjøres til en fast post på statsbudsjettet. Videre er det behov for ekstra midler til å starte kvalitetssikring av laboratorietjenesten i hjemmesykepleien.
Les mer > >

HbA1c  som diagnostikum for diabetes

For at HbA1c skal benyttes som diagnostikum for diabetes, må man kunne dokumentere de krav til presisjon og totalfeil som er satt. Noklus har sendt ut brev til sine deltakere med spesifisering av kravene og hva kravene betyr i praksis.
Les mer > >

Artikkel om konfidensintervaller og styrkeberegning

Ny artikkel publisert i Clinical Chemistry om konfidensintervaller og styrkeberegning for beregning av biologisk variasjon.
Les mer > >

Side33 av 36Først   Forrige   27  28  29  30  31  32  [33]  34  35  36  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen