Artikkel om konfidensintervaller og styrkeberegning

Ny artikkel publisert i Clinical Chemistry om konfidensintervaller og styrkeberegning for beregning av biologisk variasjon.
Les mer > >

Diabetesskjema og journalsystemer

Vi minner om at diabetesskjema nå også er tilgjengelig for Infodoc Plenario. Se også informasjon om dette i NFAs medlemsinfo.


Les mer > >

Noklus har fått ny logo!

I anledning 20 årsjubileet har Noklus fått ny logo og ny visuell profil - men innholdet er fremdeles det samme! Informasjon fra Noklus vil nå ha den nye visuelle profilen - produkter med den gamle logoen vil fases ut etter hvert. I løpet av høsten vil vi få en forbedret hjemmeside i ny visuell profil.
Les mer > >

Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus"

Noklus feirer nå sitt 20-årsjubileum og har fått ny visuell profil. Dette gjenspeiles i profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus" som i disse dager sendes ut til alle våre deltakere. Her kan man lese om aktuelle saker i Noklus og nye satsningsområder innenfor laboratorievirksomhet, både vedrørende type deltakere og tjenester.
Les mer > >

Noklus 20 år!

Noklus feirer i år sitt 20 årsjubileum! Mye har skjedd siden oppstarten i 1992 og Noklus er nå godt etablert. I løpet av høsten vil Noklus fremstå med fornyet utseende og forbedret hjemmeside.
Les mer > >

Leder Sverre Sandberg intervjuet i tidsskriftet Legekunsten

Sandberg snakker om nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen, og sier bl.a. at NOKLUS trenger mer penger for å betjene en stor gruppe avtalespesialister.
Les mer > >

Analyserepertoar sykehjem

Analysering på sykehjemmene er nyttig for å avdekke tilstander som krever rask avklaring. NOKLUS kommer her med forslag til hva det enkelte sykehjem bør ta stilling til vedr. vurdering av analyserepertoar, og forslag til analyserepertoar.
Les mer > >

Diabetesregisteret omtales i bladet Diabetesforum

Bladet Diabetesforum 2/2012 har diabetesregistrene som tema og har artikler både om voksendiabetesregisteret og barnediabetesregisteret.
Les mer > >

NOKLUS omtales i Statusrapport 2012

I statusrapport 2012 - Godt å bli gammel i Norge? - setter Legeforeningen søkelys på forbedringsområder i eldreomsorgen. De mener at sykehjemmenes deltakelse i NOKLUS må sikres nasjonal finansiering for å sikre kvalitetsforbedring av laboratoriearbeid på sykehjem uavhengig av kommunenes økonomi.
Les mer > >

Positiv omtale av kurs i egenkontroll av Marevanbehandling

Nordlandssykehuset og NOKLUS er i gang med nytt kurs der man lærer å måle PT-INR selv og dosere medisinen Marevan. I Avisa Nordland (04.06.12) forteller en av kursdeltakerne hva kurset har betydd for henne.


Les mer > >

Side33 av 35Først   Forrige   26  27  28  29  30  31  32  [33]  34  35  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen