Kunnskapsblomst til Noklus Oppland og Noklus Hedmark

Avdeling for kunnskapsstøtte i Sykehuset Innlandet har nylig tildelt månedens kunnskapsblomst til Noklus Oppland og Noklus Hedmark for det viktige arbeidet Noklus gjør for samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Les mer > >

Første utsendelse med web-registrering

Tirsdag 4. juni sendte Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for analysen HbA1c. Dette er den første utsendelsen der primærhelsetjenesten får tilbud om web-registrering av kontrollresultater.
Les mer > >

Noklus med ny hjemmeside

I jubileumsåret 2012 fikk Noklus ny logo og ny visuell profil. Nå har vi også fornyet vår hjemmeside og lansert inngangsportalen "Min side", der vi bl.a. tilbyr webregistrering av resultatene for HbA1c-kontrollen. Seksjonene i Noklus er presentert under hver sin arkfane, og kurskalender, e-læring og laboratorieprosedyrer finner man under bildeknapp på startsiden.
Les mer > >

Pasientidentifikasjon ved blodprøvetaking

I tidsskriftet "Helsesekretæren" nr. 0213 ser en av våre laboratoriekonsulenter nærmere på pasientidentifikasjon ved blodprøvetaking i primærhelsetjenesten.
Les mer > >

Noklus bidrar til bedre laboratoriearbeid på sykehjem

Deltakelse i Noklus har ført til at sykehjemsansatte har fått bedre kunnskap om og økt trygghet ved utførelse av laboratoriearbeid. Det viser en brukerundersøkelse Noklus gjennomførte i 2012.
Les mer > >

Implementering av Noklus diabetesskjema i Hordaland

Diabetessykepleier Tone Vonheim Madsen reiser nå rundt til legekontor i Hordaland som er interessert i å få hjelp med installasjon av programvaren og veiledning i bruk av skjemaet. Alle legekontorene har fått et informasjonsskriv om dette tilbudet som er kostnadsfritt.
Les mer > >

Bruk og tolking av urinprøver på sykehjem

Noklus har tidligere sendt ut to pasienthistorier som omhandler bruk og tolking av urinprøver på sykehjem. Leger fra 40 % av landets sykehjem svarte og mottok informasjon med svarfordeling og faglige kommentarer.
Les mer > >

E-læringskurs godt mottatt av ansatte på sykehjem

I fjor høst lanserte Noklus et e-læringskurs tilpasset ansatte på sykehjem. Tilbudet er blitt godt mottatt og vi har registrert nærmere 300 gjennomførte kurs! Tilgang til kurset får man ved å logge seg inn på "Min side".
Les mer > >

Omtale av Marevan-behandling på BFIs nettsider

Redaksjonen i tidsskriftet Bioingeniøren har på BFIs nettsider viet plass til Noklus sitt prosjekt for opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling.
Les mer > >

Noklus med artikkel i prestisjetunge "Clinical Chemistry"

Noklus har utviklet en ny måte å kontrollere instrumenter som brukes i primærhelsetjenesten. Denne modellen er nå publisert i "Clinical Chemistry". Modellen omtales også i lederartikkelen i samme utgave av tidsskriftet.
Les mer > >

Side32 av 36Først   Forrige   27  28  29  30  31  [32]  33  34  35  36  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen