Foreslått bevilgning gir mulighet for nytt prosjekt i hjemmetjenesten

Noklus er fornøyd med forslag om videreføring av fjorårets bevilgning på 6 millioner kroner i det foreslåtte statsbudsjettet. Dette betyr at vi kan fortsette den faglige videreutviklingen på sykehjemmene, i tillegg til at vi kan starte et prosjekt rettet mot hjemmetjenesten.
Les mer > >

Nye rapporter fra SKUP

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten (SKUP) har publisert to nye rapporter: Eurolyser smart 700/340 CRP og NT-proBNP på Cobas h 232 POC system. Rapportene kan du lese på www.skup.nu.
Les mer > >

Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus"

Årets profilmagasin fra Noklus er nå sendt ut til alle deltakere i Noklus og til andre samarbeidspartnere. Magasinet omhandler aktuelle saker, som blant annet HbA1c som diagnostisk kriterium og vårt nye tilbud om kasuistikker til sykehjemslegene. Profilmagasinet omtaler også Noklus sine nye webtjenester.
Les mer > >

Noklus med ny artikkel i tidsskriftet Clinical Chemistry

Artikkelen med tittelen "Diagnosing Diabetes Mellitus: Performance of Hemoglobin A1c Point-of-Care Instruments in General Practice Offices" tar for seg kvalitet av HbA1c point-of-care instrumenter ved norske legekontor, og er publisert i Clinical Chemistry.
Les mer > >

SKUP klar med flere rapporter

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten (SKUP) har ferdigstilt flere rapporter, bl.a. Accu-Chek Mobile og Accu-Chek Aviva glukoseinstrument, DiaSpect Hemoglobin T System, glukoseinstrumentet Nova StatStrip, ImmunoCap Rapid (allergener). Oversikt over alle SKUP-rapporter finner du på www.skup.nu


Les mer > >

Forskriftsendring skal hindre stikkskader ved blodprøvetaking

På bakgrunn av EUs stikkskadedirektiv og etter høringsuttalelser fra blant annet Noklus, har Arbeidsdepartementet fastsatt endringer i Forskrift om utførelse av arbeid gjeldende fra 18.06.13.
Les mer > >

"Sykehjemsprosjektet" - en vellykket satsning!

Som et ledd i Omsorgsplan 2015, har sykehjem i perioden 2007 – 2012 fått tilbud om to års gratis deltakelse i Noklus. Antall deltakende sykehjem i Noklus økte fra 195 til 838, det ble utført 2800 besøk til sykehjem og ca. 17 000 sykehjemsansatte har deltatt på kurs i regi av Noklus. Sluttrapporten er nå ferdigstilt.
Les mer > >

Intervju med Sverre Sandberg i "European Hospital"

Leder i Noklus, Sverre Sandberg, er intervjuet i magasinet "European Hospital", vol 22 issue 3/13. Her oppfordrer Sandberg sentrallaboratoriene om å ha tettere kontakt med primærhelsetjenesten.
Les mer > >

Utsendelsesplan for høsten er klar

Datoene for høstens kontrollutsendelser er nå klare. Utsendelsesplanen ligger under fanen for Ekstern kvalitetsvurdering.
Les mer > >

Kunnskapsblomst til Noklus Oppland og Noklus Hedmark

Avdeling for kunnskapsstøtte i Sykehuset Innlandet har nylig tildelt månedens kunnskapsblomst til Noklus Oppland og Noklus Hedmark for det viktige arbeidet Noklus gjør for samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Les mer > >

Side31 av 36Først   Forrige   26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen