Ekstern kvalitetskontroll for PT-INR

Mandag 2. desember sender Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for PT-INR til deltakerne som er påmeldt dette kontrollprogrammet. Analysefrist er 9. desember.
Les mer > >

Vi gratulerer Anne Vegard Stavelin med PhD-graden

Anne Vegard Stavelin disputerte fredag 29. november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Analytical quality control of INR measurements in primary care". Anne er avdelingsingeniør og forsker ved Noklus, ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Les mer > >

Hva ville du gjort om dette var din sykehjemspasient?

Noklus har nå utarbeidet en kasuistikk til sykehjemsleger om bruk av CRP i sykehjem. Sykehistorien med tilhørende problemstillinger besvares på internett, og du får tilbakemelding med faglige kommentarer som du vil ha nytte av i din kliniske hverdag. Svarfrist er 10. desember.
Les mer > >

Ny utsendelse fra Noklus

Mandag 18. november startet Noklus med en ny og viktig type utsendelse til våre deltakere, "Preanalytisk utsendelse". Denne skal bidra til å forbedre håndtering av laboratorieprøver før selve analyseringen.
Les mer > >

Utprøving av glukoseapparatet mylife Unio

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten (SKUP) er klar med ny rapport, utprøving av glukoseapparatet mylife Unio. På SKUPs hjemmeside www.skup.nu finner du oversikt over alle SKUP-rapporter.
Les mer > >

Implementering av Noklus diabetesskjema i Rogaland

Diabetessykepleier Ellen Renate Oord reiser nå rundt til legekontor i Rogaland som er interessert i å få hjelp med installasjon av programvaren og veiledning i bruk av skjemaet. Alle legekontorene har fått et informasjonsskriv om dette tilbudet som er kostnadsfritt.

Les mer > >

Behandling av type 1-diabetes i spesialisthelsetjenesten

Norsk Diabetesregister for voksne er godt i gang med å vurdere kvaliteten på behandlingen av voksne pasienter med type 1-diabetes i spesialisthelsetjenesten. I siste utgave av Tidsskriftet kan du lese hvilke funn Diabetesregisteret har gjort så langt.
Les mer > >

Vurderingsbrev for Hb, CRP og glukose

Vurderingsbrevene for utsendelsene Hb, CRP og glukose, fra 23.09.2013, er nå sendt ut til deltakerne. Ved behov for oppfølging av resultatene, vennligst kontakt lokal laboratoriekonsulent.
Les mer > >

Prøvebehandling og forsendelse av blodprøver

Prosessen fra en prøve rekvireres til resultatet rapporteres, inneholder mange ledd. Prøvebehandling og forsendelse av prøver inngår i denne prosessen. I tidsskriftet "Helsesekretæren" nr 5/2013 beskriver laboratoriekonsulenten i Nord-Trøndelag noen av utfordringene ved prøvebehandling og forsendelse av blodprøver.
Les mer > >

Tilbakemeldingsrapport på hemoglobin kasuistikkene er klar

Noklus sendte i vår ut tre sykehistorier tilknyttet bruk av hemoglobin på sykehjem. Leger fra 37% av landets sykehjem svarte på kasuistikkene. Nå er tilbakemeldingsrapporten klar. Alle sykehjem som deltar i Noklus får tilsendt rapporten.
Les mer > >

Side30 av 36Først   Forrige   25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen