Vedtatt bevilgning betyr tilbud til hjemmetjenester i flere fylker

Noklus er glad for at det i statsbudsjettet 2018 er vedtatt en videreføring av bevilgningen på 7,8 millioner kroner. Dette betyr at vi nå kan utvide vårt tilbud om kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten til fire nye fylker.
Les mer > >

To nye pasientveiledninger er nå tilgjengelige

Noen prøver er det pasientene selv som tar, og da er det viktig å formidle informasjon om korrekt prøvetaking og prøvebehandling. Noklus har laget to nye pasientveiledninger, den ene for dem som skal ta avføringsprøve og den andre for dem som skal ta glukosebelastningstest. Veiledningene er tilgjengelige på "Min side".
Les mer > >

Noklus introduserer visjonen «sammen for god kvalitet»

Noklus starter 2018 med å introdusere visjonen «sammen for god kvalitet». Denne vil som oftest figurere som en del av logoen, og intensjonen er å vise at vi arbeider sammen med deltakere og helsemyndigheter for stadig å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomheten som drives i Norge.
Les mer > >

Nasjonal preanalysedugnad - hvordan gikk det?

Høsten 2014, 2015 og 2016 ble prøvemottakene i norske sykehuslaboratorier invitert til en nasjonal preanalysedugnad. Hensikten med dugnaden var å kartlegge og arbeide for å forhindre preanalytiske feil. Resultatene er nå sammenfattet i en artikkel som er presentert i nyeste utgave av tidsskriftet Bioingeniøren.
Les mer > >

Thomas Røraas med postdoktorstipend

Thomas Røraas er tildelt postdoktorstipend fra Helse Vest for 2018 med prosjektet: "What is normal for me? Individualizing measures of biological variation for improved diagnostics and monitoring". Thomas er ansatt som matematiker i Noklus, og stipendet har varighet i 2,5 år.
Les mer > >

Utsendelsesplan for våren 2018

Noklus tilbyr ekstern kvalitetssikring til de fleste analyser som benyttes ved medisinske laboratorier. Oversikten over datoene for utsendelse av eksterne kvalitetskontroller for våren er nå lagt inn på hjemmesiden.
Les mer > >

Plakaten "Urinstrimmel" deles ut til sykehjem og hjemmetjenester

Noklus har, i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), utarbeidet en plakat som viser prosedyre for urinstrimmelanalyse og prøvebehandling av urinprøve. Denne plakaten deles ut til sykehjem og hjemmetjenester som deltar i Noklus.
Les mer > >

Ny versjon av Noklus diabetesskjema

En ny versjon av Noklus diabetesskjema er nå lagt ut på Noklus sin nettside. Diabetesskjemaet er oppdatert i henhold til de nye diabetesretningslinjene, det er lagt til nye medikamenter og skjemaet er rettet i forhold til innmeldte feil.
Les mer > >

Fokus på siste ledd av prøveprosessen

Gode rutiner og sikre systemer i alle ledd av prøveprosessen må til for at pasienten skal få riktig prøvesvar. I den siste tiden har den preanalytiske delen, som er svært viktig, fått mye fokus. Nå er tiden inne for å rette oppmerksomheten mot siste ledd; postanalytisk del. I nyeste utgave av fagbladet Helsesekretæren, nr. 6-2017, har laboratoriekonsulent Line B. Hofsøy beskrevet dette nærmere.
Les mer > >

Rosa 4-studien - Kvaliteten på behandling av type 2 diabetes

I Rosa 4-studien har kvaliteten på behandlingen av 10 000 personer med type 2 diabetes i Norge, med hovedoppfølging i allmennpraksis, blitt undersøkt. Hovedresultatet er at blodsukkerreguleringen er ganske god, mens blodtrykk- og lipidkontrollen har forbedringspotensial. I tillegg er det få personer som har dokumentert urin-, fot- og øyeundersøkelse som er anbefalt i retningslinjene.

Les mer > >

Side3 av 28Først   Forrige   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no