Analyserepertoar sykehjem

Analysering på sykehjemmene er nyttig for å avdekke tilstander som krever rask avklaring. NOKLUS kommer her med forslag til hva det enkelte sykehjem bør ta stilling til vedr. vurdering av analyserepertoar, og forslag til analyserepertoar.
Les mer > >

Diabetesregisteret omtales i bladet Diabetesforum

Bladet Diabetesforum 2/2012 har diabetesregistrene som tema og har artikler både om voksendiabetesregisteret og barnediabetesregisteret.
Les mer > >

NOKLUS omtales i Statusrapport 2012

I statusrapport 2012 - Godt å bli gammel i Norge? - setter Legeforeningen søkelys på forbedringsområder i eldreomsorgen. De mener at sykehjemmenes deltakelse i NOKLUS må sikres nasjonal finansiering for å sikre kvalitetsforbedring av laboratoriearbeid på sykehjem uavhengig av kommunenes økonomi.
Les mer > >

Positiv omtale av kurs i egenkontroll av Marevanbehandling

Nordlandssykehuset og NOKLUS er i gang med nytt kurs der man lærer å måle PT-INR selv og dosere medisinen Marevan. I Avisa Nordland (04.06.12) forteller en av kursdeltakerne hva kurset har betydd for henne.


Les mer > >

SKUP med rapport om glukoseapparatet Contour XT

Rapporten fra utprøving av glukoseapparatet Contour XT fra Bayer er nå klar. Oversikt over alle SKUP-rapporter finner du på www.skup.nu

Les mer > >

Tilbakemeldingsrapport til diabetespoliklinikkene er klar

Tilbakemeldingsrapporten for 2011 fra Norsk diabetesregister for voksne til diabetespoliklinikkene er klar. 23 diabetespoliklinikker rapporterte inn data på totalt 5572 pasienter.
Les mer > >

Pris til Sverre Sandberg

Leder for NOKLUS, Sverre Sandberg, ble under Labquality-konferansen i Finland, februar 2012, tildelt en pris for sitt arbeid for kvalitetsforbedring av laboratoriemedisin innen primærhelsetjenesten.

Les mer > >

Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon

Helsedirektoratet har i samarbeid med Statens legemiddelverk nedsatt en nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen feltet antikoagulasjon.
Les mer > >

NFA anbefaler vår programvare for uthenting av journaldata

Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener det er både interessant og nyttig å se på egen praksis sammen med gode kollegaer. Les mer om NOKLUS Praksisprofil i Tidsskriftet nr 3, 2012; 132.

Les mer > >

Vellykket vintermøte i Oslo

NOKLUS har avviklet et vellykket vintermøte i Oslo i regi av NOKLUS Oslo. 69 ansatte fra NOKLUS var samlet til bl.a. foredrag om samhandlingsreformen og årets analyse HbA1c.
Les mer > >

Side29 av 31Først   Forrige   22  23  24  25  26  27  28  [29]  30  31  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen