Bruk og tolking av urinprøver på sykehjem

Noklus har tidligere sendt ut to pasienthistorier som omhandler bruk og tolking av urinprøver på sykehjem. Leger fra 40 % av landets sykehjem svarte og mottok informasjon med svarfordeling og faglige kommentarer.
Les mer > >

E-læringskurs godt mottatt av ansatte på sykehjem

I fjor høst lanserte Noklus et e-læringskurs tilpasset ansatte på sykehjem. Tilbudet er blitt godt mottatt og vi har registrert nærmere 300 gjennomførte kurs! Tilgang til kurset får man ved å logge seg inn på "Min side".
Les mer > >

Omtale av Marevan-behandling på BFIs nettsider

Redaksjonen i tidsskriftet Bioingeniøren har på BFIs nettsider viet plass til Noklus sitt prosjekt for opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling.
Les mer > >

Noklus med artikkel i prestisjetunge "Clinical Chemistry"

Noklus har utviklet en ny måte å kontrollere instrumenter som brukes i primærhelsetjenesten. Denne modellen er nå publisert i "Clinical Chemistry". Modellen omtales også i lederartikkelen i samme utgave av tidsskriftet.
Les mer > >

Noklus sitt 20-årsjubileum omtalt i Tidsskriftet

I september i fjor feiret Noklus sitt 20-årsubileum på Island. I Tidsskrift for Den norske legeforening kan du lese litt om aktiviteten i Noklus og hva som er våre nye satsningsområder.
Les mer > >

Informasjon om de nye antikoagulantia

En nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon har nå kommet med informasjon om de nye medikamentene som i noen tilfeller kan erstatte Marevan.
Les mer > >

Opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling brer om seg

Stadig flere helseforetak vil at Noklus skal drive opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling. Noklus i Helse Nord har siden 2011 lært opp ca 230 pasienter i egenkontroll av Marevanbehandling. Ytterligere 100 pasienter i Helse Nord skal læres opp i 2013.


Les mer > >

Noklus-kalender 2013

Kalender for 2013 med datoer for utsendelser ekstern kvalitetsvurdering er nå også tilgjengelig for nedlasting.

Les mer > >

Noklus i stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

Noklus sitt arbeid er omtalt i Meld. St. 10 (2012-2013) under overskriften "God kvalitet - trygge tjenester".
Les mer > >

Intern kvalitetskontroll - nytt elektronisk kontrollskjema

Er analysekvaliteten tilfredsstillende? Beregn CV og avvik på en enkel måte ved hjelp av Noklus elektroniske kontrollskjema. Dette er nyttig for alle analyser. For HbA1c er det nødvendig om analysen benyttes diagnostisk.

Les mer > >

Side29 av 33Først   Forrige   24  25  26  27  28  [29]  30  31  32  33  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen