Skal du på kurs i år?

Visste du at Noklus er en av de største kursarrangørene for helsepersonell i Norge? Laboratoriekonsulentene arrangerer hvert år kurs innen laboratoriearbeid for flere tusen helsearbeidere. Sjekk kurskalenderen og se om det er et spennende kurs i din region.
Les mer > >

Hvilken laboratorievirksomhet bør hjemmetjenesten ha?

I Tidskrift for Den norske legeforeningen, nr. 4 2014, omtales Noklus sitt pilotprosjekt der man ønsker å komme fram til kriterier for når hjemmetjenesten bør ha laboratorievirksomhet.
Les mer > >

Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av CRP i sykehjem

I november 2013 sendte Noklus ut en pasienthistorie som omhandlet bruk og tolking av CRP på sykehjem, som ledd i jevnlige utsendelser av sykehistorier for å illustrere nytten av laboratorieanalyser i sykehjem. Nå er tilbakemeldingsrapporten klar.
Les mer > >

Noklus med ny artikkel i Helsesekretæren

I artikkelen er det temaet "måling av albumin i urin for å påvise begynnende nyresvikt" som blir belyst. Dette er en viktig laboratorieanalyse på legekontoret, og det er våre laboratoriekonsulenter Kari van den Berg og Thea Krogvig Bjørnstad fra Noklus Hedmark som har skrevet artikkelen.
Les mer > >

Kasuistikker for sykehjem

Som et ledd i arbeidet med å bedre laboratorievirksomheten på sykehjemmene, får sykehjemsleger tilbud om å svare på kasuistikker som belyser bruken av laboratorieprøver på sykehjem.
Les mer > >

Vellykket vintermøte i Kristiansand

Noklus har avviklet et vellykket vintermøte i Kristiansand i regi av Noklus Kristiansand. 70 ansatte fra Noklus var samlet til foredrag om bl.a. Troponin, proBNP og D-dimer, preanalyse, egenkontroll antikoagulasjonsbehandling og blodgass.


Les mer > >

Resultater fra preanalytisk utsendelse

Resultatene fra den første utsendelsen (18.11.2013) om preanalyse er nå klare. Dette var første utsendelse i en serie for å bedre kunnskap og ferdigheter for forsvarlig prøvetaking og prøvebehandling.

Les mer > >

Ekstern kvalitetskontroll for HbA1c , web-registrering!

Mandag 21. januar sender Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for HbA1c til deltakerne som er påmeldt dette kontrollprogrammet. Resultatene kan registreres direkte på web! Analysefrist er 28. januar, og siste frist for å registrere resultatene på web er 30. januar.
Les mer > >

Ekstern kvalitetskontroll for Helicobacter pylori

Tirsdag 14. januar sender Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for Helicobacter pylori til deltakerne som er påmeldt dette kontrollprogrammet. Analysefrist er 21. januar.
Les mer > >

Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten

Noklus starter i 2014 et prosjekt der vi ønsker å finne kriterier for når hjemmetjenesten bør ha laboratorievirksomhet og eventuelt hvilket omfang den bør ha. Sogn og Fjordane, Nordland og Østfold er valgt ut som "prøvefylker" for prosjektet.
Les mer > >

Side29 av 37Først   Forrige   24  25  26  27  28  [29]  30  31  32  33  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen