Noklus bidrar til bedre laboratoriearbeid på sykehjem

Deltakelse i Noklus har ført til at sykehjemsansatte har fått bedre kunnskap om og økt trygghet ved utførelse av laboratoriearbeid. Det viser en brukerundersøkelse Noklus gjennomførte i 2012.
Les mer > >

Implementering av Noklus diabetesskjema i Hordaland

Diabetessykepleier Tone Vonheim Madsen reiser nå rundt til legekontor i Hordaland som er interessert i å få hjelp med installasjon av programvaren og veiledning i bruk av skjemaet. Alle legekontorene har fått et informasjonsskriv om dette tilbudet som er kostnadsfritt.
Les mer > >

Bruk og tolking av urinprøver på sykehjem

Noklus har tidligere sendt ut to pasienthistorier som omhandler bruk og tolking av urinprøver på sykehjem. Leger fra 40 % av landets sykehjem svarte og mottok informasjon med svarfordeling og faglige kommentarer.
Les mer > >

E-læringskurs godt mottatt av ansatte på sykehjem

I fjor høst lanserte Noklus et e-læringskurs tilpasset ansatte på sykehjem. Tilbudet er blitt godt mottatt og vi har registrert nærmere 300 gjennomførte kurs! Tilgang til kurset får man ved å logge seg inn på "Min side".
Les mer > >

Omtale av Marevan-behandling på BFIs nettsider

Redaksjonen i tidsskriftet Bioingeniøren har på BFIs nettsider viet plass til Noklus sitt prosjekt for opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling.
Les mer > >

Noklus med artikkel i prestisjetunge "Clinical Chemistry"

Noklus har utviklet en ny måte å kontrollere instrumenter som brukes i primærhelsetjenesten. Denne modellen er nå publisert i "Clinical Chemistry". Modellen omtales også i lederartikkelen i samme utgave av tidsskriftet.
Les mer > >

Noklus sitt 20-årsjubileum omtalt i Tidsskriftet

I september i fjor feiret Noklus sitt 20-årsubileum på Island. I Tidsskrift for Den norske legeforening kan du lese litt om aktiviteten i Noklus og hva som er våre nye satsningsområder.
Les mer > >

Informasjon om de nye antikoagulantia

En nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon har nå kommet med informasjon om de nye medikamentene som i noen tilfeller kan erstatte Marevan.
Les mer > >

Opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling brer om seg

Stadig flere helseforetak vil at Noklus skal drive opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling. Noklus i Helse Nord har siden 2011 lært opp ca 230 pasienter i egenkontroll av Marevanbehandling. Ytterligere 100 pasienter i Helse Nord skal læres opp i 2013.


Les mer > >

Noklus-kalender 2013

Kalender for 2013 med datoer for utsendelser ekstern kvalitetsvurdering er nå også tilgjengelig for nedlasting.

Les mer > >

Side28 av 32Først   Forrige   23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  32  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen