Hva ville du gjort om dette var din sykehjemspasient?

Nå kan sykehjemsleger svare på sykehistorier med dosering av Warfarin og INR-resultater i sykehjem. Sykehistorien med tilhørende problemstillinger besvares på internett. Svarfrist er 12. mai.
Les mer > >

Rekordhøy deltakelse på e-læringskursene

Oppslutningen til e-læringskursene har skutt i været den siste tiden. Kursene som tidligere var forbeholdt ansatte ved sykehjem, tilbys nå de fleste deltakere i Noklus. Samtidig er venøs og kapillær blodprøvetaking lansert som to separate kurs. Noklus anbefaler e-læringskursene til alle som gjør laboratoriearbeid. Har du lyst til å ta kursene?

Les mer > >

Nyetablerte SKIL samlokaliseres med Noklus i Bergen

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) ble nylig etablert, og senteret er lagt til Bergen. SKIL vil samlokaliseres med Noklus på Haraldsplass Diakonale sykehus. Formålet er å støtte og veilede forbedringsarbeid i fastlegeordningen og for avtalespesialister.
Les mer > >

Måling av hemoglobin - til nytte eller besvær?

Noklus har jevnlig innlegg i tidsskriftet "Helsesekretæren", og i siste utgave, nr. 2-14, retter laboratoriekonsulent i Noklus Telemark søkelyset mot måling av hemoglobin.
Les mer > >

Skal du på kurs i år?

Visste du at Noklus er en av de største kursarrangørene for helsepersonell i Norge? Laboratoriekonsulentene arrangerer hvert år kurs innen laboratoriearbeid for flere tusen helsearbeidere. Sjekk kurskalenderen og se om det er et spennende kurs i din region.
Les mer > >

Hvilken laboratorievirksomhet bør hjemmetjenesten ha?

I Tidskrift for Den norske legeforeningen, nr. 4 2014, omtales Noklus sitt pilotprosjekt der man ønsker å komme fram til kriterier for når hjemmetjenesten bør ha laboratorievirksomhet.
Les mer > >

Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av CRP i sykehjem

I november 2013 sendte Noklus ut en pasienthistorie som omhandlet bruk og tolking av CRP på sykehjem, som ledd i jevnlige utsendelser av sykehistorier for å illustrere nytten av laboratorieanalyser i sykehjem. Nå er tilbakemeldingsrapporten klar.
Les mer > >

Noklus med ny artikkel i Helsesekretæren

I artikkelen er det temaet "måling av albumin i urin for å påvise begynnende nyresvikt" som blir belyst. Dette er en viktig laboratorieanalyse på legekontoret, og det er våre laboratoriekonsulenter Kari van den Berg og Thea Krogvig Bjørnstad fra Noklus Hedmark som har skrevet artikkelen.
Les mer > >

Kasuistikker for sykehjem

Som et ledd i arbeidet med å bedre laboratorievirksomheten på sykehjemmene, får sykehjemsleger tilbud om å svare på kasuistikker som belyser bruken av laboratorieprøver på sykehjem.
Les mer > >

Vellykket vintermøte i Kristiansand

Noklus har avviklet et vellykket vintermøte i Kristiansand i regi av Noklus Kristiansand. 70 ansatte fra Noklus var samlet til foredrag om bl.a. Troponin, proBNP og D-dimer, preanalyse, egenkontroll antikoagulasjonsbehandling og blodgass.


Les mer > >

Side28 av 36Først   Forrige   23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  32  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen