Intern kvalitetskontroll - nytt elektronisk kontrollskjema

Er analysekvaliteten tilfredsstillende? Beregn CV og avvik på en enkel måte ved hjelp av Noklus elektroniske kontrollskjema. Dette er nyttig for alle analyser. For HbA1c er det nødvendig om analysen benyttes diagnostisk.

Les mer > >

SKUP klar med ny rapport - Mendor Discreet glukose system

Rapporten fra utprøving av Mendor Discreet glukose system er klar. Oversikt over alle SKUP-rapporter finner du på www.skup.nu

Les mer > >

Brosjyre til sykehjemmene

Informasjon om NOKLUS sine tjenester rettet mot sykehjemmene er nå samlet i en ny brosjyre.
Les mer > >

For lite foreslått bevilget til Noklus i statsbudsjettet

Det er foreslått 6 mill. kroner til Noklus i årets statsbudsjett. For å gjøre sykehjemmenes deltakelse i Noklus kostnadsfri, bes det om at bevilgningen økes til 19 mill. kroner og gjøres til en fast post på statsbudsjettet. Videre er det behov for ekstra midler til å starte kvalitetssikring av laboratorietjenesten i hjemmesykepleien.
Les mer > >

HbA1c  som diagnostikum for diabetes

For at HbA1c skal benyttes som diagnostikum for diabetes, må man kunne dokumentere de krav til presisjon og totalfeil som er satt. Noklus har sendt ut brev til sine deltakere med spesifisering av kravene og hva kravene betyr i praksis.
Les mer > >

Artikkel om konfidensintervaller og styrkeberegning

Ny artikkel publisert i Clinical Chemistry om konfidensintervaller og styrkeberegning for beregning av biologisk variasjon.
Les mer > >

Diabetesskjema og journalsystemer

Vi minner om at diabetesskjema nå også er tilgjengelig for Infodoc Plenario. Se også informasjon om dette i NFAs medlemsinfo.


Les mer > >

Noklus har fått ny logo!

I anledning 20 årsjubileet har Noklus fått ny logo og ny visuell profil - men innholdet er fremdeles det samme! Informasjon fra Noklus vil nå ha den nye visuelle profilen - produkter med den gamle logoen vil fases ut etter hvert. I løpet av høsten vil vi få en forbedret hjemmeside i ny visuell profil.
Les mer > >

Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus"

Noklus feirer nå sitt 20-årsjubileum og har fått ny visuell profil. Dette gjenspeiles i profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus" som i disse dager sendes ut til alle våre deltakere. Her kan man lese om aktuelle saker i Noklus og nye satsningsområder innenfor laboratorievirksomhet, både vedrørende type deltakere og tjenester.
Les mer > >

Noklus 20 år!

Noklus feirer i år sitt 20 årsjubileum! Mye har skjedd siden oppstarten i 1992 og Noklus er nå godt etablert. I løpet av høsten vil Noklus fremstå med fornyet utseende og forbedret hjemmeside.
Les mer > >

Side28 av 31Først   Forrige   22  23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen