Pris til Sverre Sandberg

Leder for NOKLUS, Sverre Sandberg, ble under Labquality-konferansen i Finland, februar 2012, tildelt en pris for sitt arbeid for kvalitetsforbedring av laboratoriemedisin innen primærhelsetjenesten.

Les mer > >

Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon

Helsedirektoratet har i samarbeid med Statens legemiddelverk nedsatt en nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen feltet antikoagulasjon.
Les mer > >

NFA anbefaler vår programvare for uthenting av journaldata

Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener det er både interessant og nyttig å se på egen praksis sammen med gode kollegaer. Les mer om NOKLUS Praksisprofil i Tidsskriftet nr 3, 2012; 132.

Les mer > >

Vellykket vintermøte i Oslo

NOKLUS har avviklet et vellykket vintermøte i Oslo i regi av NOKLUS Oslo. 69 ansatte fra NOKLUS var samlet til bl.a. foredrag om samhandlingsreformen og årets analyse HbA1c.
Les mer > >

PT-INR egenmåling og egenkontroll av Marevanbehandling

Det er satt opp nye kurs i Tromsø og Bodø som vil bli avviklet i løpet av våren. Kurs fra høsten 2011 er omtalt i helsemagasinet Pingvinen, nr. 11, desember 2011.
Les mer > >

Positiv omtale av NOKLUS i NFAs medlemsbrev

Norsk forening for Allmennmedisin anbefaler sykehjemslegene å undersøke om deres sykehjem er innmeldt i NOKLUS, og eventuelt legge nødvendig press på ledelsen dersom så ikke er tilfelle.
Les mer > >

SKUP klar med ny rapport - Quo-Test HbA1c system

Rapporten fra utprøving av Quo-Test HbA1c system er klar. Oversikt over alle SKUP-rapporter finner du på www.skup.nu

Les mer > >

Helse Nord viderefører egenkontroll av Marevanbehandling

Helse Nord RHF har bevilget 2,3 mill kroner for 2012 til videreføring av prosjektet der NOKLUS lærer opp pasienter i egenkontroll av Marevanbehandling.
Les mer > >

Utsendelsesplan våren 2012

NOKLUS vil øke frekvensen av kontroller til HbA1c til fire ganger årlig for alle deltakere. I løpet av 2012 vil sannsynligvis HbA1c bli foreslått brukt diagnostisk ved diabetes. En forutsetning for dette er at god analysekvalitet kan dokumenteres både ved intern og ekstern kvalitetskontroll. NOKLUS vil legge forholdene til rette for dette.
Les mer > >

NOKLUS i budsjettbehandlingen på Stortinget

NOKLUS sitt ønske om sentral finansiering av alle sykehjem ble fremmet som forslag av de borgelige partiene i Stortingets budsjettbehandling 6. desember.
Les mer > >

Side28 av 29Først   Forrige   20  21  22  23  24  25  26  27  [28]  29  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no