SKUP klar med flere rapporter

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten (SKUP) har ferdigstilt flere rapporter, bl.a. Accu-Chek Mobile og Accu-Chek Aviva glukoseinstrument, DiaSpect Hemoglobin T System, glukoseinstrumentet Nova StatStrip, ImmunoCap Rapid (allergener). Oversikt over alle SKUP-rapporter finner du på www.skup.nu


Les mer > >

Forskriftsendring skal hindre stikkskader ved blodprøvetaking

På bakgrunn av EUs stikkskadedirektiv og etter høringsuttalelser fra blant annet Noklus, har Arbeidsdepartementet fastsatt endringer i Forskrift om utførelse av arbeid gjeldende fra 18.06.13.
Les mer > >

"Sykehjemsprosjektet" - en vellykket satsning!

Som et ledd i Omsorgsplan 2015, har sykehjem i perioden 2007 – 2012 fått tilbud om to års gratis deltakelse i Noklus. Antall deltakende sykehjem i Noklus økte fra 195 til 838, det ble utført 2800 besøk til sykehjem og ca. 17 000 sykehjemsansatte har deltatt på kurs i regi av Noklus. Sluttrapporten er nå ferdigstilt.
Les mer > >

Intervju med Sverre Sandberg i "European Hospital"

Leder i Noklus, Sverre Sandberg, er intervjuet i magasinet "European Hospital", vol 22 issue 3/13. Her oppfordrer Sandberg sentrallaboratoriene om å ha tettere kontakt med primærhelsetjenesten.
Les mer > >

Utsendelsesplan for høsten er klar

Datoene for høstens kontrollutsendelser er nå klare. Utsendelsesplanen ligger under fanen for Ekstern kvalitetsvurdering.
Les mer > >

Kunnskapsblomst til Noklus Oppland og Noklus Hedmark

Avdeling for kunnskapsstøtte i Sykehuset Innlandet har nylig tildelt månedens kunnskapsblomst til Noklus Oppland og Noklus Hedmark for det viktige arbeidet Noklus gjør for samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Les mer > >

Første utsendelse med web-registrering

Tirsdag 4. juni sendte Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for analysen HbA1c. Dette er den første utsendelsen der primærhelsetjenesten får tilbud om web-registrering av kontrollresultater.
Les mer > >

Noklus med ny hjemmeside

I jubileumsåret 2012 fikk Noklus ny logo og ny visuell profil. Nå har vi også fornyet vår hjemmeside og lansert inngangsportalen "Min side", der vi bl.a. tilbyr webregistrering av resultatene for HbA1c-kontrollen. Seksjonene i Noklus er presentert under hver sin arkfane, og kurskalender, e-læring og laboratorieprosedyrer finner man under bildeknapp på startsiden.
Les mer > >

Pasientidentifikasjon ved blodprøvetaking

I tidsskriftet "Helsesekretæren" nr. 0213 ser en av våre laboratoriekonsulenter nærmere på pasientidentifikasjon ved blodprøvetaking i primærhelsetjenesten.
Les mer > >

Noklus bidrar til bedre laboratoriearbeid på sykehjem

Deltakelse i Noklus har ført til at sykehjemsansatte har fått bedre kunnskap om og økt trygghet ved utførelse av laboratoriearbeid. Det viser en brukerundersøkelse Noklus gjennomførte i 2012.
Les mer > >

Side26 av 31Først   Forrige   21  22  23  24  25  [26]  27  28  29  30  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen