Preanalytisk fase under lupen

Noklus har i år ekstra fokus på den preanalytiske fasen, og vil gjennom ulike preanalytiske utsendelser og kartlegging av preanalytiske feil bidra til å forbedre håndtering av laboratorieprøver før selve analyseringen.
Les mer > >

Noklus med ny vitenskapelig artikkel

I en studie som publiseres i "Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation" har vi undersøkt den biologiske variasjonen av INR hos pasienter som bruker warfarin som ikke er i en stabil behandlingsfase. Det ble funnet at den er vesentlig høyere enn hos friske personer og hos pasienter som er i en stabil behandlingsfase.
Les mer > >

Resultater fra preanalytisk utsendelse er nå klare

Resultatene fra preanalytisk utsendelse (28.04.14) er nå klare. Dette er den andre utsendelsen i en serie for å bedre kunnskap og ferdigheter for forsvarlig prøvetaking og prøvebehandling. Denne utsendelsen hadde kapillærprøvetaking som tema.
Les mer > >

Utprøving av glukoseapparatet Accu-Chek Aviva

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten (SKUP) er klar med ny rapport, utprøving av glukoseapparatet Accu-Chek Aviva. På SKUPs hjemmeside www.skup.nu finner du oversikt over alle SKUP-rapporter.
Les mer > >

Noklus med ny artikkel i Helsesekretæren

I artikkelen er det temaet "prøvekvaliteten avgjør analyseresultatet" som blir belyst. Det er et viktig tema som blir løftet frem i Helsesekretæren nr. 3, 2014, og det er avdelingsingeniør Wenche Bjelkarøy ved Noklus Haraldsplass og laboratoriekonsulent Kari van den Berg i Noklus Hedmark som har skrevet artikkelen.
Les mer > >

Tilbakemelding kasuistikk om bruk av INR i sykehjem

Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av INR i sykehjem er nå klar. Denne ble gjennomført våren 2014. Du kan lese denne ved å klikke deg inn i saken. Her vil du også få en oversikt over de andre kasustikkene som er gjennomført, og tilbakemeldingene på disse.

Les mer > >

Utsendelsesplan for høsten 2014 er klar

Planlagte kontrollutsendelser fra Noklus høsten 2014 er nå klar. Du kan lese mer om dette ved å klikke deg inn i saken. Under oversikten finner du en utskriftsvennlig versjon.

Les mer > >

Film fra Norsk diabetesregister for voksne

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister som har til hensikt å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Registeret har nylig lansert en film som presenterer bruken av Noklus diabetesskjema.
Les mer > >

Reviderte råd til behandlende lege om bruk av nye antikoagulantia

Det foreligger nå en revidert utgave av Helsedirektoratets informasjonsskriv om praktiske råd ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene. Dokumentet inneholder blant annet råd til leger som forskriver antikoagulasjonsmidler, praktiske råd ved kirurgiske inngrep og bruk av laboratorieanalyser.
Les mer > >

Intervju med Marit Steinsund - koordinator hjemmetjenesteprosjektet

I siste utgave av Bioingeniøren, nr 4 2014, er det publisert et intervju med Marit Steinsund, som er prosjektkoordinator for det nye prosjektet der Noklus skal kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten.

Les mer > >

Side26 av 35Først   Forrige   21  22  23  24  25  [26]  27  28  29  30  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen