Har du tenkt deg på kurs i år?

Ønsker du mer kunnskap om tolkning av resultatene fra celletelleren, eller vil du høre mer om D-vitamin? Jobber du på sykehjem og vil lære mer om blodprøvetaking eller INR-målinger? Sjekk kurskalenderen for å se om det arrangeres et aktuelt kurs for deg i din region!

Les mer > >

Noklus er sertifisert ifølge ISO 9001:2008

I 2014 har Noklus vært i en prosess som har ledet frem til at Noklus nå er sertifisert ifølge ISO 9001:2008. Sertifikatet ble utstedt 5. januar 2015 og vil gjelde for tre år. Noklus var i perioden 2007-2013 sertifisert etter samme standard. Vi har også startet arbeidet med å bli akkreditert etter ISO/IEC 17043:2010.
Les mer > >

Kurses for å øke livskvaliteten

Noklus Nord-Trøndelag kurser pasienter i egenkontroll av Marevan-behandling, noe som kan økt livskvalitet og fri pasientene for behovet for konstant bistand fra lege. I magasinet "Freskmeldinga" 3, 2014, som gis ut av Helse Nord-Trøndelag, stifter vi nærmere bekjentskap med en av kursdeltakerne og får vite hva kurset har hatt å si for ham.
Les mer > >

Treårig postdoktor-stipend tildelt Ann Helen Kristoffersen

I stipendperioden vil hun arbeide med INR og warfarinbehandling/egenkontroll, koagulasjonsanalyser hos gravide og preanalytiske forhold vedrørende koagulasjonsanalyser. Ann Helen Kristoffersen er overlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland sykehus og spesialist i Noklus og ved Noklus Sogn og Fjordane.
Les mer > >

Rutiner for å hindre stikkskade ved blodprøvetaking

I en artikkel i Helsesekretæren nr 6-2014 retter en av våre laboratoriekonsulenter søkelyset på hvordan man kan hindre stikkskade ved blodprøvetaking. Basale rutiner skal både beskytte helsepersonell mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter. Artikkelen tar for seg smittevernrutiner og retningslinjer å følge ved stikkskade.
Les mer > >

Samtykkeerklæring på norsk, engelsk, spansk, tamil og urdu

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt samtykkebasert kvalitetsregister. Hensikten til registeret er å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Mange av pasientene som blir forespurt om å delta i registeret er fremmedspråklige og vi har derfor nylig utarbeidet samtykkeerklæringen vår på flere språk.
Les mer > >

Noklus lager kontrollmateriale til nordisk hemolysestudie

Noklus har for første gang produsert prøver til en hemolysestudie. I november mottok totalt 154 sykehuslaboratorier i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island prøver i forbindelse med et prosjekt i EQAnord. Resultatene fra prosjektet vil gi verdifull og oppdatert kunnskap om hemolyse og være grunnlag for anbefalinger og råd om hvordan dette skal håndteres.
Les mer > >

Stor interesse for SKUP-resultater på internasjonal diabeteskongress

Resultater fra SKUP-utprøvinger fra 2005-2013 av ti ulike glukoseinstrumenter for personer med diabetes viser at de fleste instrumentene oppfyller kravene for riktighet fra ISO 15197:2013. Disse resultatene ble presentert med en poster under en internasjonal diabeteskongress i Maryland, Washington.
Les mer > >

Påpeker svakheter ved diabetesoppfølging i Norge

I et intervju med Dagens Medisin påpeker medisinsk faglig leder av Norsk diabetesregister for voksne, John Cooper, flere svakheter i diabetesoppfølgingen i Norge. Han legger vekt både på manglende måloppnåelse, mangel på utførte prosedyrer og manglende rapportering i til Norsk diabetesregister for voksne.
Les mer > >

Elektronisk kommunikasjon på laboratoriet

I en travel hverdag kan elektroniske løsninger være både tids- og kostnadsbesparende, og samtidig bidra til å øke kvaliteten på laboratorietjenestene. I siste utgave av Helsesekretæren har Noklus en artikkel som belyser bruken og nytten av elektronisk kommunikasjon på laboratoriet.
Les mer > >

Side25 av 36Først   Forrige   20  21  22  23  24  [25]  26  27  28  29  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen