Prøvetaking og tolking ved Strep A hurtigtester

Halsinfeksjon forårsaket av bakterier - vanligvis gruppe A streptokokker - bør behandles med antibiotika. Tidlig diagnose og behandling av gruppe A streptokokker har vist seg å redusere symptomene, samt hindre følgesykdommer. I siste utgave av "Helsesekretæren" kan du lese en artikkel om streptokokk gruppe A hurtigtester.
Les mer > >

Noklus diabetesskjema anbefales ved årskontroll

Helsedirektoratet anbefaler at helsepersonell gjennomfører strukturerte årskontroller hos personer med diabetes. De anbefaler videre at Noklus diabetesskjema brukes som klinisk verktøy under årskontrollen.
Les mer > >

Noklus med faglige postere på europeisk kongress om preanalyse

European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) arrangerte 20. og 21. mars en kongress i Porto, Portugal, med nesten 600 deltakere. 171 postere med tema preanalyse ble presentert. Noklus presenterte to postere, hvorav den ene i samarbeid med NKK (Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring).
Les mer > >

Artikkel om glukoseinstrumenter i Clinical Chemistry

Mange instrumenter for egenmåling av glukose som brukes av personer med diabetes, tilfredsstiller de nyeste internasjonale kravene for nøyaktighet. Dette kan du lese mer om i artikkelen "Performance of 10 Systems for Self-Monitoring of Blood Glucose by Trained Healthcare Professionals and in the Hands of the Users".
Les mer > >

Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling gjør det enklere å reise

Tidligere proffsyklist, Dag Otto Lauritzen, går på blodfortynnende medisin. Når han har vært på reiser rundt omkring i verden, har han måttet bruke tid på å finne laboratorier for å få målt blodet. Med egenkontroll antikoagulasjonsbehandling har han fått et enklere liv, og han har latt seg intervjue av Agderposten om sine erfaringer.
Les mer > >

Har du tatt e-læringskurset vårt?

Helsesekretærene ved Kolbu legesenter anbefaler alle å ta e-læringskurset, og sier de er blitt mer bevisste på hvordan de utfører prøvetakingen. I "Helsesekretæren 1-2015" forteller de om sine erfaringer med e-læringskurset og sier at det er nyttig å bli påminnet god laboratoriepraksis.
Les mer > >

Har du tenkt deg på kurs i år?

Ønsker du mer kunnskap om tolkning av resultatene fra celletelleren, eller vil du høre mer om D-vitamin? Jobber du på sykehjem og vil lære mer om blodprøvetaking eller INR-målinger? Sjekk kurskalenderen for å se om det arrangeres et aktuelt kurs for deg i din region!

Les mer > >

Noklus er sertifisert ifølge ISO 9001:2008

I 2014 har Noklus vært i en prosess som har ledet frem til at Noklus nå er sertifisert ifølge ISO 9001:2008. Sertifikatet ble utstedt 5. januar 2015 og vil gjelde for tre år. Noklus var i perioden 2007-2013 sertifisert etter samme standard. Vi har også startet arbeidet med å bli akkreditert etter ISO/IEC 17043:2010.
Les mer > >

Kurses for å øke livskvaliteten

Noklus Nord-Trøndelag kurser pasienter i egenkontroll av Marevan-behandling, noe som kan økt livskvalitet og fri pasientene for behovet for konstant bistand fra lege. I magasinet "Freskmeldinga" 3, 2014, som gis ut av Helse Nord-Trøndelag, stifter vi nærmere bekjentskap med en av kursdeltakerne og får vite hva kurset har hatt å si for ham.
Les mer > >

Treårig postdoktor-stipend tildelt Ann Helen Kristoffersen

I stipendperioden vil hun arbeide med INR og warfarinbehandling/egenkontroll, koagulasjonsanalyser hos gravide og preanalytiske forhold vedrørende koagulasjonsanalyser. Ann Helen Kristoffersen er overlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland sykehus og spesialist i Noklus og ved Noklus Sogn og Fjordane.
Les mer > >

Side24 av 36Først   Forrige   19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen