Egenkontroll av warfarinbehandling  viser gode resultater

Pasienter som gjennomførte et opplæringsprogram i regi av Noklus hadde like god eller bedre kontroll på sin warfarinbehandling under egenkontroll enn ved konvensjonell oppfølging hos fastlegen. Dette kan du lese mer om i artikkelen “Egenkontroll av warfarinbehandling” som er publisert i Tidsskrift for Den norsk legeforening.
Les mer > >

Praksisprofilen omtalt i stortingsmelding

I stortingsmelding St. 26 om fremtidens primærhelsetjeneste er Noklus sitt arbeid med "Praksisprofilen" og sykehjem omtalt. Under kapittelet "Kvalitet, pasient og brukersikkerhet" viser man til "Praksisprofilprosjektet" som samler inn laboratorierelevante data fra legekontor over hele landet og gir legen tilbakemelding på egen praksisprofil sammenliknet med andres.
Les mer > >

Hjemmetjenesteprosjektet omtalt i regjeringens "Omsorg 2020"

I regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020, "Omsorg 2020", er Noklus' pilotprosjekt for hjemmetjenesten omtalt: "Det er i 2014 igangsatt et pilotprosjekt for å vurdere organiseringen av laboratorievirksomheten for brukere av hjemmetjenestene. Det utvikles ulike modeller som prøves ut i tre fylker i 2014 og 2015."
Les mer > >

Oppdatert informasjon om nye antikoagulasjonsmidler

Helsedirektoratet har nå publisert oppdatert informasjon om bruken av direkte perorale antikoagulasjonsmidler (DOAK). Informasjonen er laget av Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon, der Noklus har to representanter.
Les mer > >

Prøvetaking og tolking ved Strep A hurtigtester

Halsinfeksjon forårsaket av bakterier - vanligvis gruppe A streptokokker - bør behandles med antibiotika. Tidlig diagnose og behandling av gruppe A streptokokker har vist seg å redusere symptomene, samt hindre følgesykdommer. I siste utgave av "Helsesekretæren" kan du lese en artikkel om streptokokk gruppe A hurtigtester.
Les mer > >

Noklus diabetesskjema anbefales ved årskontroll

Helsedirektoratet anbefaler at helsepersonell gjennomfører strukturerte årskontroller hos personer med diabetes. De anbefaler videre at Noklus diabetesskjema brukes som klinisk verktøy under årskontrollen.
Les mer > >

Noklus med faglige postere på europeisk kongress om preanalyse

European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) arrangerte 20. og 21. mars en kongress i Porto, Portugal, med nesten 600 deltakere. 171 postere med tema preanalyse ble presentert. Noklus presenterte to postere, hvorav den ene i samarbeid med NKK (Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring).
Les mer > >

Artikkel om glukoseinstrumenter i Clinical Chemistry

Mange instrumenter for egenmåling av glukose som brukes av personer med diabetes, tilfredsstiller de nyeste internasjonale kravene for nøyaktighet. Dette kan du lese mer om i artikkelen "Performance of 10 Systems for Self-Monitoring of Blood Glucose by Trained Healthcare Professionals and in the Hands of the Users".
Les mer > >

Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling gjør det enklere å reise

Tidligere proffsyklist, Dag Otto Lauritzen, går på blodfortynnende medisin. Når han har vært på reiser rundt omkring i verden, har han måttet bruke tid på å finne laboratorier for å få målt blodet. Med egenkontroll antikoagulasjonsbehandling har han fått et enklere liv, og han har latt seg intervjue av Agderposten om sine erfaringer.
Les mer > >

Har du tatt e-læringskurset vårt?

Helsesekretærene ved Kolbu legesenter anbefaler alle å ta e-læringskurset, og sier de er blitt mer bevisste på hvordan de utfører prøvetakingen. I "Helsesekretæren 1-2015" forteller de om sine erfaringer med e-læringskurset og sier at det er nyttig å bli påminnet god laboratoriepraksis.
Les mer > >

Side24 av 36Først   Forrige   19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen