Noklus på landskonferanse i Larvik

Noklus sin årlige landskonferanse gikk av stabelen 8.-10 september, og 100 ansatte fra hele landet var samlet i Larvik for faglig påfyll og kunnskapsutveksling. Preanalytisk fase ved laboratorieanalyser, bruk og nytte av intern kvalitetskontroll og klinisk bruk av Pro-BNP i allmennpraksis og i kommunale døgnenheter var blant temaene som skulle tas opp på konferansen.
Les mer > >

Endring i utsendelsesfrekvens for ekstern kvalitetskontroll

Fra 2016 vil Noklus foreta en endring i utsendelsesfrekvensen for ekstern kvalitetskontroll. D-dimer og Troponin T er blant de nyeste av utsendelsesprogrammene våre, og disse vil fra 2016 bli sendt ut to ganger årlig, mens Kolesterolanalysen vil reduseres til én gang årlig.
Les mer > >

Oppsummering av resultater fra nasjonal dugnad 2014

I siste utgave av Bioingeniøren (5.2015) kan du lese om den nasjonale dugnaden for å registrere preanalytiske feil på innsendte prøver. Oppsummeringen viser at de som allerede hadde et system for å registrere preanalytiske feil, og som gir tilbakemelding til rekvirentene om slike feil, har færrest feil.
Les mer > >

Hjemmetjenesten på laboratoriekurs

Noklus er i gang med et pilotprosjekt for å kvalitetssikre laboratoriearbeidet i hjemmetjenesten. I siste utgave av Bioingeniøren (5.2015) kan du lese om et kurs som ble holdt for ansatte i hjemmetjenesten i Østfold, og de utfordringene kursdeltakerne opplevde der.
Les mer > >

Utsendelsesplan for høsten 2015

Noklus har nå klar plan for kontrollutsendelser for høsten 2015, fra august til og med november. Du finner oversikten ved å klikke deg inn i denne saken. Her finner du også en utskriftsvennlig versjon.
Les mer > >

Verdens beste på pasientidentifikasjon?

I siste utgave av Helsesekretæren i spalten "Fra Laben" retter Noklus søkelyset på pasientidentifikasjon. Dette er ett av mange trinn i den preanalytiske fasen der feil kan oppstå. Det fins nemlig mange eksempler på at prøver blir tatt av feil pasient eller merket med feil navn, både i og utenfor sykehus i Norge.
Les mer > >

Egenkontroll av warfarinbehandling  viser gode resultater

Pasienter som gjennomførte et opplæringsprogram i regi av Noklus hadde like god eller bedre kontroll på sin warfarinbehandling under egenkontroll enn ved konvensjonell oppfølging hos fastlegen. Dette kan du lese mer om i artikkelen “Egenkontroll av warfarinbehandling” som er publisert i Tidsskrift for Den norsk legeforening.
Les mer > >

Praksisprofilen omtalt i stortingsmelding

I stortingsmelding St. 26 om fremtidens primærhelsetjeneste er Noklus sitt arbeid med "Praksisprofilen" og sykehjem omtalt. Under kapittelet "Kvalitet, pasient og brukersikkerhet" viser man til "Praksisprofilprosjektet" som samler inn laboratorierelevante data fra legekontor over hele landet og gir legen tilbakemelding på egen praksisprofil sammenliknet med andres.
Les mer > >

Hjemmetjenesteprosjektet omtalt i regjeringens "Omsorg 2020"

I regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020, "Omsorg 2020", er Noklus' pilotprosjekt for hjemmetjenesten omtalt: "Det er i 2014 igangsatt et pilotprosjekt for å vurdere organiseringen av laboratorievirksomheten for brukere av hjemmetjenestene. Det utvikles ulike modeller som prøves ut i tre fylker i 2014 og 2015."
Les mer > >

Oppdatert informasjon om nye antikoagulasjonsmidler

Helsedirektoratet har nå publisert oppdatert informasjon om bruken av direkte perorale antikoagulasjonsmidler (DOAK). Informasjonen er laget av Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon, der Noklus har to representanter.
Les mer > >

Side23 av 36Først   Forrige   18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen