Noklus med stand på Pasientsikkerhetskonferansen

Årets Pasientsikkerhetskonferanse går av stabelen 26.-27. september på The Qube, Gardermoen, og samler over 1400 helsepersonell og ledere fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Som et ledd i vårt samarbeid med Pasientsikkerhetsprogrammet, er Noklus til stede med stand under konferansen.
Les mer > >

En jungel av hurtigtester - hvilken skal man velge?

De fleste som jobber på legekontor er kjent med ulike hurtigtester, for eksempel for streptokokker. Men er helsepersonell bevisste på at det kan være forskjeller i kvalitet og brukervennlighet på disse testene? I nyeste utgave av Helsesekretæren finner du en lærerik artikkel som både beskriver hvordan hurtigtestene virker og hvordan man kan si noe om analysekvaliteten til de ulike testene.
Les mer > >

- Utenkelig å drive lab.-virksomhet uten et godt kvalitetssystem

Denne uttalelsen kom presidenten i Legeforeningen, Marit Hermansen, med i et intervju vi gjorde med henne før hun skulle holde tale til de Noklus-ansatte under landskonferansemiddagen 3. september 2019. Hun mener Noklus er blitt en merkevare man forbinder med kvalitet, som har betydning for hverdagen for helsetjenesten.
Les mer > >

Årets landskonferanse startet med videohilsen fra helseministeren

Det ble en overraskende start på årets landskonferanse da de Noklus-ansatte fikk en videohilsen fra helseminister Bente Høie. Han understreket viktigheten av det arbeidet Noklus gjør, og hilsenen falt i god jord hos de drøyt hundre Noklus-ansatte som var samlet på Scandic Holmenkollen Park i Oslo 3.-5. september. Ministerens hilsen til Noklus ligger nederst i saken.
Les mer > >

Trenger du en rask oppfriskning i tolkning av spirometri?

Vi sender nemlig i disse dager ut en kort kasuistikk (pasienthistorie) som belyser bruk av spirometri i allmennpraksis. Undersøkelsen består av en kort sykehistorie med tilhørende spirogram, der man får anledning til å repetere tolkning og diagnostikk. Vi har utvidet fristen for besvarelse til 25. september.
Les mer > >

Urinundersøkelser i sykehus - følges nasjonale retningslinjer?

Noklus har de siste årene fokusert mye på tema som omhandler urinundersøkelser. Ved å øke egen kunnskap og bevissthet omkring dette temaet, prøver vi å bidra til at våre deltakere i primærhelsetjenesten har en praksis i henhold til retningslinjene. Men hvordan er det på sykehuset? Utføres urinundersøkelser i henhold til nasjonale retningslinjer der?
Les mer > >

Endring i dato for utsendelse av kontroll til Troponin T og FOB

Deltakere som er påmeldt kontrollprogram for Troponin T og blod i fæces (FOB), må være oppmerksomme på at dato for utsendelsene er endret. Utsendelsesplanen er oppdatert med korrekte datoer.
Les mer > >

Hvordan vedlikeholde og dokumentere faglig kompetanse?

Noklus tilbyr sine deltakere mulighet til å holde seg faglig oppdatert ved å gi tilbud om kurs og internundervisning, råd om laboratorieutstyr, og tilgang til e-læringskurs og oppdaterte laboratorieprosedyrer. På "Min side" finner deltakerne våre verktøy som kan brukes til både opplæring og vedlikehold av kompetanse. 

Les mer > >

Når bør det lages blodutstryk basert på celletellinger og flagg?

Medisinske laboratorier i Norge har svært ulike regler for når blodutstryk skal vurderes. Dette kom fram i en workshop som Noklus arrangerte for medisinske laboratorier i 2016. Som følge av dette ble det satt i gang et arbeid for å harmonisere rutiner for når blodutstryk bør lages basert på informasjon fra hematologiinstrumenter.
Les mer > >

Kunnskap om biokjemi og mikrobiologi inn i sykepleierstudiet

I den nye "Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning" som trer i kraft fra 1. juli 2019 er tema som biokjemi, mikrobiologi, antibiotikabruk og resistensutvikling tatt med under kapittelet "Læringsutbytte for kompetanseområdet helse, sykdom og sykepleie".
Les mer > >

Side2 av 36Først   Forrige   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen