Hjemmetjenesteprosjektet utvides til nye fylker

Noklus er glad for at den økte bevilgningen til hjemmetjenesteprosjektet nå er vedtatt. Dette innebærer at vi nå starter opp med å kvalitetsforbedre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesteenheter i to nye fylker.
Les mer > >

Noklus med tilbud av tjenester til hele den norske helsetjenesten

Det blir resultatet når Noklus og NKK nå slår seg sammen. "Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser» er nytt navn på organisasjonen Noklus, som utvider virksomheten for å kvalitetsforbedre all medisinsk laboratorievirksomhet i Norge.
Les mer > >

Erfaringer med egenkontroll antikoagulasjonsbehandling

Nordlandssykehuset HF er ett av ni helseforetak i Norge som har tilbud om egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling med warfarin. I nyeste utgave av Helsesekretæren, nr. 6 2016, oppsummerer laboratoriekonsulent Marit Holm Sølsnes resultater, erfaringer og tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.
Les mer > >

Utsendelsesplan for våren 2017

Noklus tilbyr ekstern kvalitetssikring av de fleste analyser som benyttes ved mindre medisinske laboratorier. I løpet av året sender vi ut mange ulike kvalitetskontroller til våre deltakere, og nå har vi lagt ut oversikt over vårens program.
Les mer > >

Kasuistikker på praktisk bruk av CRP-analysen

Noklus har utarbeidet nye pasienthistorier som illustrerer praktisk bruk av CRP-analysen ved diagnostikk av akutte infeksjoner. Dette er et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre bruken av laboratorieprøver utenfor sykehus, ikke bare analysekvaliteten. Kasuistikkene blir i disse dager sendt ut per epost til deltakerne, men du kan allerede nå gå inn og delta.


Les mer > >

Økt oppslutning om diabetesregisteret

Innrapportering av data til Norsk diabetesregister for voksne viser en betydelig økning for 2015, sammenlignet med året før. Resultater fra diabetespoliklinikkene pr. 31.12.2015 viser at 32 av cirka 50 diabetespoliklinikker (68 %) og 660 av cirka 4000 allmennleger (17 %) sendte inn data til diabetesregisteret i 2015. Dette er en økning på 2 diabetespoliklinikker og 298 allmennleger fra 2014.
Les mer > >

Opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling

Noklus tilbyr opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling, og cirka 1000 personer har deltatt i dette grundige opplæringsprogrammet de siste seks årene. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, som føler de får mer frihet og kontroll over egen sykdom.
Les mer > >

Noklus lanserer fem nye e-læringskurs med tema urin

Urinveisinfeksjon er årets tema i Noklus, og i dag har vi gleden av å lansere fem nye e-læringskurs med tema urin. Deltakere i Noklus finner e-læringskursene på "Min side". Vi har også gjort mindre endringer og oppdateringer i eksisterende e-læringskurs.
Les mer > >

"Celleteller, kjekt å ha?"

I nyeste utgave av fagbladet Helsesekretæren, i den faste spalten "Fra laben", gis det en fin presentasjon av blant annet analyseprinsipp for celletellere i primærhelsetjenesten. I artikkelen kan dere også lese om anbefalt prøvemateriale, feilmeldinger og feilkilder.
Les mer > >

Laboratorietilbud i hjemmetjenesten

Noklus har utarbeidet en anbefaling for innhold i laboratorietilbudet i hjemmetjenesten. Vår målsetting er at alle aspekt ved laboratorievirksomheten, som prøvetaking, transport, analysekvalitet og korrekt bruk og tolkning av laboratorieprøven, må kvalitetssikres.
Les mer > >

Side10 av 29Først   Forrige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no