Aktueltsaker 'Linda Ophaug'

Fagmøte for sykehus- og private laboratorier

13.-15. mars er 116 deltakere samlet til årets fagmøte i regi av seksjon for Sykehus- og private laboratorier. Fagmøtet finner sted på Solstrand utenfor Bergen, og innledes med en workshop. Målsettingen med møtet er å øke kvaliteten på laboratoriearbeid i norske medisinske laboratorier.
Les mer > >

Stand på Nasjonal konferanse om alders- og sykehjemsmedisin

12.-13. mars går den 5. Nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin av stabelen, denne gang i Stavanger. Noklus Rogaland var på plass mandag 12. mars med stand for blant annet å informere om Noklus sine bidrag for å redusere antibiotikabruk blant eldre.
Les mer > >

Preanalytisk utsendelse - hvordan er rutinene hos deg?

Mandag 5. mars åpnet årets preanalytiske utsendelse. I år er tema prøvebehandling, oppbevaring og transport, og utsendelsen går til alle våre deltakere i primærhelsetjenesten. Ved å delta på denne utsendelsen, får deltakerne mulighet til å bli bevisste på egne rutiner. Svarfrist er 15. mars.
Les mer > >

Helsedirektoratet med positiv omtale av Noklus sitt arbeid

"Kvalitetssikring av laboratorietjenesten bidrar til at den helhetlige pasientoppfølgingen styrkes, blant annet gjennom økt pasientsikkerhet og riktigere legemiddelbruk." Dette sitatet om Noklus sitt arbeid er hentet fra Helsedirektoratets årsrapport 2016 for Omsorgsplan 2020, som ble publisert 21. desember 2017.

Les mer > >

To pasientveiledninger på engelsk - nå tilgjengelig på "Min side"

Noklus har publisert engelsk utgave av pasientveiledningene "Veiledning i avføringsprøvetaking" og "Veiledning for glukosebelastning". Disse veiledningene er tilgjengelig for våre deltakere på "Min side". 

Les mer > >

Ledig engasjement som lab.konsulent - Noklus Møre og Romsdal

Vi har ledig et 80 % engasjement som laboratoriekonsulent i Noklus Møre og Romsdal, fra 1. mai 2018 til 31. desember 2020, med mulighet for utvidelse av stillingsprosent og fast ansettelse. Arbeidssted er Ålesund sjukehus. Søknadsfrist er 20.02.18.
Les mer > >

Ledig engasjement som laboratoriekonsulent - Noklus Telemark

I Noklus Telemark har vi ledig et 60 % engasjement i 2,5 år som laboratoriekonsulent, med mulighet for økning i stillingsprosent og fast ansettelse. Stillingen innebærer opplæring, veiledning og undervisning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Telemark. Arbeidssted er Sykehuset Telemark. Søknadsfrist er 11. februar 2018.
Les mer > >

Artikkel i Sykepleien om laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten

I en artikkel publisert i Sykepleien presenterer Noklus resultatene fra en studie som har kartlagt laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold. Det viser seg at hjemmetjenesteenhetene har en omfattende laboratorievirksomhet med et analyserepertoar ganske likt det som finnes på sykehjemmene.
Les mer > >

Innlegg på Helsedirektoratets møte med Fylkesmennene

Torsdag 25. januar er Noklus invitert til å holde innlegg om vårt bidrag for å redusere antibiotikabruk i Norge. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har invitert fylkesmennene til et møte om smittevernkonferansene som skal arrangeres rundt omkring i Norge i 2018. På agendaen står blant annet Helsedirektoratets handlingsplan mot antibiotikaresistens og retningslinjer for antibiotika.
Les mer > >

Stor aktivitet i hjemmetjenesten - fire nye fylker får tilbud i 2018

Noklus har siden 2014 arbeidet med å inkludere hjemmetjenesteenheter som deltakere i Noklus, og hjemmetjenesten i de seks fylkene som allerede har fått tilbud om i deltakelse, viser stor iver med å tilegne seg kunnskapen Noklus tilbyr. Nå starter jobben med å inkludere hjemmetjenesteenheter i fire nye fylker. Tirsdag 23. januar er Noklus-ansatte samlet til planlegging og kick off for prosjektet.
Les mer > >

Side1 av 32Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no