Aktueltsaker 2019

Månedens tema, august: "Man høster som man sår"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Det er fremdeles sommertid, og vi kjører en reprise av en plakat som første gang ble presentert i 2015. Denne gang minner vi dere på å oppgi kliniske opplysninger som er av betydning for den som skal vurdere prøvesvaret.
Les mer > >

Hvordan vedlikeholde og dokumentere faglig kompetanse?

Noklus tilbyr sine deltakere mulighet til å holde seg faglig oppdatert ved å gi tilbud om kurs og internundervisning, råd om laboratorieutstyr, og tilgang til e-læringskurs og oppdaterte laboratorieprosedyrer. På "Min side" finner deltakerne våre verktøy som kan brukes til både opplæring og vedlikehold av kompetanse. 

Les mer > >

Når bør det lages blodutstryk basert på celletellinger og flagg?

Medisinske laboratorier i Norge har svært ulike regler for når blodutstryk skal vurderes. Dette kom fram i en workshop som Noklus arrangerte for medisinske laboratorier i 2016. Som følge av dette ble det satt i gang et arbeid for å harmonisere rutiner for når blodutstryk bør lages basert på informasjon fra hematologiinstrumenter.
Les mer > >

Månedens tema, juli: "Hemoglobin i finger?"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Denne gangen har vi funnet fram en plakat som vi første gang presenterte i 2015, men som stadig er like aktuell. Visste du at veneprøve gir et sikrere svar enn kapillærprøve ved måling av hemoglobin?
Les mer > >

Kunnskap om biokjemi og mikrobiologi inn i sykepleierstudiet

I den nye "Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning" som trer i kraft fra 1. juli 2019 er tema som biokjemi, mikrobiologi, antibiotikabruk og resistensutvikling tatt med under kapittelet "Læringsutbytte for kompetanseområdet helse, sykdom og sykepleie".
Les mer > >

Pasientveiledning for urinprøvetaking til undersøkelse av klamydia

Noklus har laget flere veiledninger som er beregnet for utdeling til pasienter. Vi har pasientveiledninger i urinprøvetaking, avføringsprøvetaking og for glukosebelastning tilgjengelig på flere språk. Nå har vi også laget en pasientveiledning til dem som skal ta urinprøve til undersøkelse av klamydia. Denne finnes både i norsk og engelsk utgave, og er tilgjengelig på "Min side".
Les mer > >

Utsendelsesplan for høsten 2019 er klar

Noklus tilbyr ekstern kvalitetskontroll til de fleste analyser som benyttes ved medisinske laboratorier. Siden kvalitetskontrollene har begrenset holdbarhet, er det nyttig å vite når kontrollene sendes ut fra Noklus hovedkontor. Oversikten finner du i høstens utsendelsesplan.
Les mer > >

Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger

Noklus arbeider blant annet for å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieanalyser i primærhelsetjenesten. Derfor har vi utarbeidet en anbefaling for bruk av analyser ved ni ulike kliniske problemstillinger. I nyeste utgave av Helsesekretæren, 3-2019, kan du lese mer om blant annet bakgrunnen for disse anbefalingene, og hvordan vi tenker de skal brukes.
Les mer > >

Hvor trygg er din svaroverføring?

Årlig sender Noklus ut en spørreundersøkelse som omhandler hva som gjøres med laboratorieprøver før eller etter selve analyseringen. I år omhandlet denne utsendelsen hvordan prøvesvar blir behandlet og overført til pasientenes journal. Svarene fra de 1400 legekontor, sykehjem og hjemmetjenester gir oss en mulighet til å se hvor det er forbedringspotensial.
Les mer > >

Månedens tema, juni: "Første skvett, det er så lett"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Plakaten for juni handler om urinprøve til klamydiaundersøkelse. Korrekt oppsamling av prøvemateriale har betydning for å påvise denne bakterien i urinprøve, og derfor har vi satt fokus på dette.
Les mer > >

Side1 av 5Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen