Aktueltsaker 2017

Nasjonal preanalysedugnad - hvordan gikk det?

Høsten 2014, 2015 og 2016 ble prøvemottakene i norske sykehuslaboratorier invitert til en nasjonal preanalysedugnad. Hensikten med dugnaden var å kartlegge og arbeide for å forhindre preanalytiske feil. Resultatene er nå sammenfattet i en artikkel som er presentert i nyeste utgave av tidsskriftet Bioingeniøren.
Les mer > >

Thomas Røraas med postdoktorstipend

Thomas Røraas er tildelt postdoktorstipend fra Helse Vest for 2018 med prosjektet: "What is normal for me? Individualizing measures of biological variation for improved diagnostics and monitoring". Thomas er ansatt som matematiker i Noklus, og stipendet har varighet i 2,5 år.
Les mer > >

Utsendelsesplan for våren 2018

Noklus tilbyr ekstern kvalitetssikring til de fleste analyser som benyttes ved medisinske laboratorier. Oversikten over datoene for utsendelse av eksterne kvalitetskontroller for våren er nå lagt inn på hjemmesiden.
Les mer > >

Plakaten "Urinstrimmel" deles ut til sykehjem og hjemmetjenester

Noklus har, i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), utarbeidet en plakat som viser prosedyre for urinstrimmelanalyse og prøvebehandling av urinprøve. Denne plakaten deles ut til sykehjem og hjemmetjenester som deltar i Noklus.
Les mer > >

Ledig stilling som lege - 100 % fast stilling

Vi søker etter en entusiastisk, kreativ og løsningsorientert person til den ledige stillingen som lege i Noklus. Vi prioriterer høy faglig kompetanse, en aktiv og utadrettet virksomhet og et nært samarbeid med relevante fagmiljø internt og eksternt. Stillingen er nyopprettet, og er ledig fra 1. april 2018 eller etter nærmere avtale. Arbeidssted vil være i Bergen. Søknadsfrist 18.12.17.
Les mer > >

Ny versjon av Noklus diabetesskjema

En ny versjon av Noklus diabetesskjema er nå lagt ut på Noklus sin nettside. Diabetesskjemaet er oppdatert i henhold til de nye diabetesretningslinjene, det er lagt til nye medikamenter og skjemaet er rettet i forhold til innmeldte feil.
Les mer > >

Fokus på siste ledd av prøveprosessen

Gode rutiner og sikre systemer i alle ledd av prøveprosessen må til for at pasienten skal få riktig prøvesvar. I den siste tiden har den preanalytiske delen, som er svært viktig, fått mye fokus. Nå er tiden inne for å rette oppmerksomheten mot siste ledd; postanalytisk del. I nyeste utgave av fagbladet Helsesekretæren, nr. 6-2017, har laboratoriekonsulent Line B. Hofsøy beskrevet dette nærmere.
Les mer > >

Månedens tema, desember: "Noklus-pakka"

Vi starter julemåneden med en ny plakat i serien "Månedens tema". Plakaten for desember forteller hva "Noklus-pakka" inneholder. Pakkens innhold hjelper våre deltakere til å oppylle kvalitetsforskriften, slik at de kan sikre trygge og forsvarlige tjenester. Og best av alt; denne pakken har våre deltakere tilgang til hele året!
Les mer > >

Rosa 4-studien - Kvaliteten på behandling av type 2 diabetes

I Rosa 4-studien har kvaliteten på behandlingen av 10 000 personer med type 2 diabetes i Norge, med hovedoppfølging i allmennpraksis, blitt undersøkt. Hovedresultatet er at blodsukkerreguleringen er ganske god, mens blodtrykk- og lipidkontrollen har forbedringspotensial. I tillegg er det få personer som har dokumentert urin-, fot- og øyeundersøkelse som er anbefalt i retningslinjene.

Les mer > >

Noklus med stand på nasjonal konferanse om antibiotikaresistens

22. november var det "Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten" i Oslo i regi av Folkehelseinstituttet. Noklus har satt i verk flere tiltak for å bidra til å redusere antibiotikabruk, og var til stede med stand på konferansen for å informere om tiltakene våre og satsninger fremover.
Les mer > >

Side1 av 8Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no