HbA1c som diagnostikum for diabetes

  • HbA1c  som diagnostikum for diabetes

For at HbA1c skal benyttes som diagnostikum for diabetes, må man kunne dokumentere de krav til presisjon og totalfeil som er satt. Helsedirektoratet har sendt ut brev til fastleger og spesialister hvor kravene er definert. Noklus har nå sendt ut brev til sine deltakere med nærmere forklaring til kravene og hva kravene betyr i praksis. Brevet fra Noklus kan du lese her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen