Noklus 20 år!

  • Noklus 20 år!

Noklus feirer i år sitt 20 årsjubileum! Mye har skjedd siden oppstarten i 1992 og Noklus er nå godt etablert. Bakgrunnen for oppstarten av Noklus var at det i flere publikasjoner ble påvist dårlig kvalitet i utførelse av laboratorieundersøkelser i primærhelsetjenesten. Legeforeningen tok initiativ til å opprette et fond for å sikre bedre kvalitet på laboratorievirksomheten utenfor sykehus. Og det er gledelig å konstatere at kvaliteten er blitt bedre! Noklus har nå ca 2900 deltakere og utvider stadig sine satsningsområder.

I forbindelse med jubileet vil NOKLUS i løpet av høsten fremstå med fornyet utseende og forbedret hjemmeside!

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen