Leder Sverre Sandberg intervjuet i tidsskriftet Legekunsten

  • Leder Sverre Sandberg intervjuet i tidsskriftet Legekunsten

Sandberg snakker om nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen, og sier bl.a. at NOKLUS trenger mer penger for å betjene en stor gruppe avtalespesialister. Les artikkel i Legekunsten nr 2, 2012, 22. årgang.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen