Analyserepertoar sykehjem

  • Analyserepertoar sykehjem

Analysering på sykehjemmene er nyttig for å avdekke tilstander som krever rask avklaring. NOKLUS kommer her med forslag til hva det enkelte sykehjem bør ta stilling til vedr. vurdering av analyserepertoar, og forslag til analyserepertoar.
 

Analyserepertoar på sykehjem

Tre viktige spørsmål må besvares når en tar stilling til valg av analyserepertoar på sykehjem:

  • Er det viktig å raskt få svar på denne analysen?
  • Hvor ofte skal analysen brukes?
  • Er analysekvaliteten god nok, og kan den dokumenteres?

Pasientnær analysering er nyttig for å avdekke tilstander som krever en rask avklaring. Ofte dreier det seg om infeksjoner eller akutt blødning, men det kan også være hensiktsmessig ved oppfølging av kroniske tilstander. For eksempel kan INR monitorering hos pasienter som bruker Marevan,gjøres lokalt hvis det tar lang tid å få INR-resultater fra samarbeidende laboratorium.

Hvor mange analyser som bør gjøres for at et sykehjem anbefales å ha eget utstyr for en type analyse, er vanskelig å anslå. I utgangspunktet bør nok en test utføres flere ganger per uke for at ansatte på sykehjemmet skal kunne opprettholde analysekompetansen. I prinsippet bør analysekvaliteten være like god uavhengig av hvor analysen er utført, fordi svarene ofte brukes om hverandre. Sykehjemmet må utføre egne interne kvalitetskontroller og analysere kvalitetskontrollene fra NOKLUS. Slik får de oversikt over analysekvaliteten og kan framlegge dokumentasjon på egen kvalitet. Ved kjøp av nye instrumenter kan laboratoriekonsulentene i NOKLUS gi råd om analysekvaliteten og vurdere egnetheten av ulike metoder for institusjonen. Se også skup.nu.

Tabellen nedenfor inneholder to forslag til analyserepertoar i form av:

  • basisrepertoar
  • utvidet repertoar

Basisrepertoaret kjennetegnes av instrumenter for Hb og glukose og andre enkle tester. For CRP bør det brukes instrumenter som gir kvantitative svar. En bør ha strimmeltest for urin som kan undersøke for nitritt, leukocytter, protein, glukose og blod. Maskinell avlesning har ingen fordeler framfor visuell, hvis avlesningen gjøres iflg. prosedyren (bruk stoppeklokke m.m.).

Det utvidete repertoaret gjelder utstyr som helt eller delvis kan inngå i større sykehjem eller sykehjem som vil satse mer på sin laboratorieutrustning. Tilgjengelighet og svartid på innsendte prøver er vesentlig å vurdere ved valg av evt. utvidet repertoar. 

Forslag til laboratorieanalyser på ett sykehjem

Basisrepertoar

C-reaktivt protein (CRP)

Glukose

Hemoglobin

Strimmeltester for urin med felt for nitritt, leukocytter, protein, glukose og blod

Utvidet repertoar

Blod i avføring

Protrombin-tid (PT-INR)

 

Utarbeidet av NOKLUS 20. august 2012

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen