Målrettet undervisning gir bedre rutiner for pasientidentifikasjon

  • Målrettet undervisning gir bedre rutiner for pasientidentifikasjon

Feil i den preanalytiske fasen i kliniske laboratorier påvirker pasientsikkerheten, og fra 2013 har Noklus tilbudt årlige preanalytisk EQA (ekstern kvalitetskontroll). I tillegg har laboratoriekonsulentene i Noklus preanalyse/pasientidentifikasjon som tema ved alle besøk og kurs på legekontor og sykehjem, og hjemmesiden til Noklus, informasjonsskriv og månedlige postere benyttes til å fokusere på preanalystiske aspekter. Resultatene fra de preanalytiske EQA-utsendelsene i 2013 og 2015 viser at det var en økning i prosentandelen som følger retningslinjene for pasientidentifisering både for de som deltok i EQA bare en gang og for de som deltok både i 2013 og 2015. Det betyr at målrettet undervisning i preanalyse har større betydning enn preanalytisk EQA. EQA kan brukes til å identifisere problemområder, men for å forbedre praksis må spesifikke tiltak og aktiviteter iverksettes.

Artikkelen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Forfattere av artikkelen er Una Sølvik, Wenche I. Bjelkarøy, Kari van den Berg, Anne Lise Saga, Helle B. Hager og Sverre Sandberg.

Her kan du lese abstrakt.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen