Populære e-læringskurs fra Noklus

  • Populære e-læringskurs fra Noklus

E-læringskursene våre omhandler tema som venøs og kapillær blodprøvetaking, urinprøver, kvalitetsarbeid og laboratorieansvar.

I november 2016 publiserte vi fem nye e-læringskurs innen temaet urin; urinveisinfeksjon, urinprøvetaking og prøvebehandling, urinstrimmelundersøkelse, bakteriologisk undersøkelse av urin og andre urinundersøkelser. Det er kjekt å se at allerede nå har vi registrert 9280 gjennomførte kurs om urinprøver (tall fra 28.06.17). 

Totalt så langt i 2017 er det gjennomført 11 900 e-læringskurs (tall fra 28.06.17), og siden vi publiserte de første e-læringskursene i 2013 har vi sendt ut over 38 000 kursbevis.

Nylig fikk også våre deltakere blant sykehus tilgang til "Min side", og dermed tilgang til e-læringskursene våre.

Nye e-læringskurs under planlegging
Vi lager e-læringskurs bl.a. basert på resultater fra kasuistikkutsendelser. Vi kan da fokusere på områder med behov for å forbedre kunnskaper og praksis i primærhelsetjenesten.

Derfor planlegger vi nå et nytt e-læringskurs med tema «Laboratoriediagnostikk utenfor sykehus». Det vil bli lagt vekt på analyser som gjennomføres med pasientnær analysemetode, og med spesielt fokus på analyser som har betydning for rasjonell bruk av antibiotika. Det blir i tillegg drøftet generelle prinsipp for bruk og tolkning av laboratorieanalyser som både er gyldige for pasientnære analyser og som rekvireres av sykehuslaboratorium.

Målgruppe er først og fremst sykehjemsleger og allmennleger. Allmennleger har en nøkkelrolle som koordinator i primærhelsetjenesten, og i kurset vil det bli lagt vekt på hvordan man kan ha et godt samarbeid innad i helsetjenesten mellom allmennlege og hjemmetjenesten.

Det jobbes også med å utarbeide et CRP-kurs der målgruppen er helsepersonell som tar og/eller analyserer CRP-prøver. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen