Noklus sterkt representert på BFI-kurs i Bergen

  • Noklus sterkt representert på BFI-kurs i Bergen

Laboratoriekonsulent Randi Rekkebo fra Noklus Nord-Trøndelag er møteleder første dag. 

Karina Hill Bjerkestrand, laboratoriekonsulent Noklus Sør-Trøndelag, skal holde foredrag med tittelen: "Bare en urinprøve...".

Anne Elisabeth Solsvik, kvalitetskonsulent i seksjon for sykehuslaboratorier i Noklus, skal holde foredrag med tittelen: "Nasjonal holdbarhetsdatabase - hvordan kan vi finne ut hvor lenge prøver er holdbare?"

Gunn B B Kristensen, som er leder i samme seksjon, skal holde foredrag med tittelen: "Kvalitetsindikatorer i preanalyse".

På bildet fra venstre: Kari van den Berg, Signe Røynås og Wenche Iren Bjelkarøy.

 

Postere fra Noklus:
"Nasjonal dugnad for å redusere preanalytiske feil", Kari van den Berg, Noklus Hedmark. Forfattere: Kari van den Berg, Signe Røynås, Wenche Iren Bjelkarøy, Anni Kummeneje, Gunn B B Kristensen og Sverre Sandberg - alle Noklus.

"På tide å gå nye urinveier? Resultater fra ekstern kvalitetssikring (EQA) av preanalyse i primærhelsetjenesten (PHT)", Wenche Iren Bjelkarøy, Noklus hovedkontor. Forfattere: Wenche Iren Bjelkarøy, Kari van den Berg, Signe Røynås, Anni Kummeneje og Sverre Sandberg, alle Noklus.

"Bidrag til forbedring av rutiner rundt urinprøver til urinstrimmel og dyrkning", Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Sør-Trøndelag. Forfattere: Karina Hill Bjerkestrand og Eva Rønnseth, begge Noklus.

 

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no