Urinstrimmeltest - preanalytiske faktorer kan påvirke resultatet

  • Urinstrimmeltest - preanalytiske faktorer kan påvirke resultatet

Urinstrimmel består av testfelt med kjemiske forbindelser som reagerer med fargeforandring ved tilstedeværelse av spesifiserte stoffer i urin (protein, nitritt, glukose m.fl.). 

Visste du at urinprøven alltid skal være romtemperert når du utfører strimmeltest? Dette fordi for kald eller varm urin kan gi et uriktig prøvesvar. 

Dersom urinprøven må oppbevares over lenger tid før strimmeltest kan utføres, må den oppbevares kjølig. Den er kun holdbar i to timer i romtemperatur.

For nærmere informasjon om feilkilder ved analysering, se pakningsvedlegget for de strimlene som blir benyttet.

Husk alltid å sjekke utløpsdato på urinstrimlene, og sett lokket tilbake på strimmelboksen etter bruk.

Vi legger ved to aktuelle artikler vi har skrevet i Helsesekretæren.

Helsesekretæren nr 2-2016 "Bare en urinprøve?".

Helsesekretæren nr 1-2017 "Årets tema: Urinveisinfeksjon".

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen