Én organisasjon for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet

  • Én organisasjon for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) og Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) vil fra 1. januar 2017 slås sammen. Det nye navnet vil være "Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser", og forkortelsen vil være Noklus. Den nye organisasjonen vil tilby kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet til hele det norske helsevesenet.

Et helhetlig tilbud til hele det norske helsevesenet
Mens Noklus i dag tilbyr tjenester til virksomheter utenfor sykehus som utfører laboratorieanalyser, formidler NKK kvalitetsvurderingsprogram til norske sykehuslaboratorier. Når organisasjonene nå slår seg sammen, vil det "nye" Noklus tilby kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet til hele det norske helsevesenet, alt fra hjemmetjeneste og inn i spesialisthelsetjeneste. Sammenslåingen vil gjøre det lettere å samordne tjenestene som ytes, og gi et helhetlig, koordinert tilbud til alle deltakerne i Noklus. Det er også i tråd med samhandlingsreformen å samordne tjenester på tvers av nivåer.

 

Leder i Noklus, Sverre Sandberg, er svært fornøyd med at Noklus og NKK nå blir én organisasjon. "Det føles helt naturlig og riktig å slå sammen de to organisasjonene. Begge organisasjoner tilbyr for eksempel eksterne kvalitetskontrollutsendelser og kurs og veiledning. Gjennom en sammenslåing skaper vi en større og mer robust organisasjon, og utsendelser og formidling av kvalitetskontrollmateriale kan samordnes, forbedres og utvides. Dette vil komme alle deltakerne våre til gode."

 

Leder i Noklus, Sverre Sandberg.

 

Leder i NKK, Gunn B B Kristensen.

 

Leder i NKK, Gunn B B Kristensen, er også positiv til sammenslåingen, og understreker at NKKs deltakere vil bli godt ivaretatt. "Jeg er trygg på at våre deltakere, de medisinske laboratoriene, vil få et bedre tilbud i den nye organisasjonen. Jeg gleder meg til å utvikle gode kvalitetssikringsprogram i et større fagmiljø."


Et eksempel på nytteverdien av å ha en helhetlig tilnærming til kvalitetsforbedring av laboratoriemedisin er at Noklus og NKK sammen nylig har innledet samarbeid med helseforetak om registrering av preanalytiske feil (feil som forekommer bla. under blodprøvetaking før prøven analyseres) som oppdages på sykehus, men der årsaken ligger i primærhelsetjenesten. 

Her kan du finne mer informasjon om Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK).

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen