Hjemmetjenesteprosjektet omtalt i regjeringens "Omsorg 2020"

  • Hjemmetjenesteprosjektet omtalt i regjeringens "Omsorg 2020"

I regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020, "Omsorg 2020", er Noklus' pilotprosjekt for hjemmetjenesten omtalt: "Det er i 2014 igangsatt et pilotprosjekt for å vurdere organiseringen av laboratorievirksomheten for brukere av hjemmetjenestene. Det utvikles ulike modeller som prøves ut i tre fylker i 2014 og 2015. Hjemmetjenesteprosjektet må ses i sammenheng med arbeidet for å kvalitetssikre laboratorievirksomhet i sykehjem."

Kartleggingen utført våren 2014 i prøvefylkene; Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold viste at 95 % av hjemmetjenesteenhetene (HT) har laboratorievirksomhet. De aller fleste HT utfører urinstrimmeltest og kapillær blodprøvetaking til glukose, og en betydelig andel utfører flere andre analyser og venøs blodprøvetaking. I pilotprosjektet skal Noklus prøve ut ulike organisatoriske løsninger, og blant annet vurdere hensiktsmessig ressursbruk for å få god nok kvalitet på laboratorievirksomheten. 

"Omsorg 2020" kan du lese her, omtalen om prosjektet vårt finner du under tittelen "Bedre kvalitet" på side 53.

Vil du lese mer om prosjektet, kan du gå inn her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen