Intervju med Marit Steinsund - koordinator hjemmetjenesteprosjektet

  • Intervju med Marit Steinsund - koordinator hjemmetjenesteprosjektet

I siste utgave av Bioingeniøren, nr 4 2014, er det publisert et intervju med Marit Steinsund, som er  prosjektkoordinator for det nye prosjektet der Noklus skal kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten. Les intervjuet med Marit her.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no