Preanalytisk utsendelse

  • Preanalytisk utsendelse

Mandag 28. april sender Noklus ut et elektronisk spørreskjema som omhandler preanalyse. Dette er den andre utsendelsen i rekken, hvor formålet er å bidra med å forbedre håndtering av laboratorieprøver før selve analyseringen (preanalyse). Årets utsendelse til Preanalyse omhandler kapillær prøvetaking.

2192 deltakere har fått tilsendt en e-post med lenke til selve utsendelsen. Den kan kun besvares på nett, og tar 10 - 15 minutter å besvare. Det kan bare gis ett svar fra hver virksomhet, men flere kan gjerne samarbeide om svaret.

Svarfrist er 8. mai.

Ved problemer oppfordres deltakerne å kontakte sin lokale laboratoriekonsulent eller skrive en e-post til noklus@noklus.no

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen